Agromere: stadslandbouw onlosmakelijk verbonden met een wijk

Is het mogelijk een wijk te ontwerpen waar landbouw en voedselproductie onderdeel zijn van het stedelijk leven? Ja, Almere bewijst dat. Wat begon als idee van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) onder de naam Agromere, is uitgegroeid tot een compleet ontwerp, dat Almere wil gaan toepassen in haar uitbreidingsplannen.

Een idee verzinnen is nog niet het moeilijkste. Er vervolgens diverse partijen aan verbinden, zodat het idee daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Dat is een prestatie die de onderzoekers van PPO voor elkaar hebben gekregen.

Landbouw in de stad

Het begon met een toekomstvisie. Bedrijven, overheidsorganisaties, belangenorganisaties en onderzoekers kwamen samen voor een toekomstverkenning. Ze zagen toekomst voor landbouw in en direct om de stad: stadslandbouw.

Stadslandbouw kan de afstand tussen boer en burger verkleinen, was het idee. De stad biedt boeren een aantrekkelijke markt voor producten en diensten. Samenwerking tussen stad en landbouw kan bijdragen aan een duurzamere stad door bijvoorbeeld kringlopen te sluiten. De vraag was alleen: hoe breng je een toekomstbeeld in praktijk?

wonen

Almere in beeld

De onderzoekers gingen aan de slag. Ze zochten een stad waar een wijk gebouwd kon worden waar landbouw en wonen samen kan gaan: Almere. Ze zochten uit welke partijen een rol spelen bij zo’n wijk en brachten al deze belanghebbenden bij elkaar. Ze bestookten hen met informatie en voorbeelden, gingen samen ontwerpen en daagden uit. Uiteraard onderbouwden ze hun ideeën met concrete visuele uitwerkingen, met cijfers en met nieuwe, uitgewerkte ideeën.

Gemeente omarmt het idee

Het idee van een wijk gebouwd met landbouw ging leven. De gemeente Almere omarmde het plan, ondernemers lieten zich erdoor inspireren. Uiteindelijk besloot Almere daadwerkelijk om een deel van de uitbreidingsplannen te reserveren, voor een heel gebied met stadslandbouw. Agromere, de projectnaam van de onderzoekers, hield op te bestaan en ging op in Almere-Oosterwold.

De onderzoekers blijven betrokken bij stadslandbouw in Almere. Samen met andere partners hebben ze het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) opgericht. Dit centrum helpt ondernemers, instellingen of burgers die initiatieven ontplooien rondom stadslandbouw.

Ook in andere steden heeft Agromere zijn sporen nagelaten. Zo is ook Tilburg bezig uit te breiden met een wijk waar stadslandbouw onderdeel van gaat uitmaken worden: De Nieuwe Warande.