zaal van de tweede kamer

Nieuws

Algemeen overleg gewasbeschermings-middelen

Gepubliceerd op
5 december 2014

Gisteren is de Tweede Kamer opnieuw in debat gegaan met Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Ook het onderwerp 'Gewasbescherming buiten de landbouw' kwam aan bod.

Uitstel

Staatssecretaris Mansveld heeft tijdens het debat een aantal toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer. Zo liet zij weten dat het voorgenomen verbod van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen per november 2015 uitgesteld wordt naar begin 2016.

Activiteitenbesluit

Inmiddels is duidelijk dat Staatssecretaris Mansveld het gebruik van middelen buiten de landbouw wil verbieden door middel van een wijziging in het activiteitenbesluit. Naar verwachting zal begin 2015 de concept wettekst worden aangeboden aan de Kamer.

Laag-risico middelen

Ondanks verzoeken vanuit onder andere het CDA en de PvdA om met duidelijkheid te komen over de invulling van laag-risico middelen, kon staatssecretaris Mansveld deze niet geven. Zij zal de Tweede Kamer hierover zo snel mogelijk per brief informeren.

Actieplan PvdD

De Partij voor de Dieren heeft donderdag bij aanvang van het debat een Actieplan gepresenteerd waarin zij de regering oproept om chemische bestrijdingsmiddelen van de markt te halen. Staatssecretaris Dijksma zal schriftelijk reageren op het Actieplan. Tijdens het debat werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat een aantal gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat en neonicotinoïden van de markt verdwijnt.

RUB-lijst gehandhaafd

Staatssecretaris Dijksma heeft op 2 december in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de uitzondering voor professioneel gebruik van RUB-middelen te handhaven, zolang er geen Europese criteria voor deze stoffen zijn. RUB staat voor Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen, het gaat om natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals knoflook en bier.

Dijksma wil hiermee voorkomen dat deze stoffen, die veelal geen toelating hebben, niet meer kunnen worden gebruikt. De sector krijgt zo meer ruimte om een reguliere toelating als gewasbeschermingsmiddel of goedkeuring als basisstof aan te vragen voor RUB-middelen die zij willen behouden.