Alle informatie over nieuwe straatbomen op één website

Het hart van de website is een lijst van 75 bomen die op verschillende manieren is aan te klikken. Zo kun je zien waar ze in Nederland groeien en hoe ze groeien. Ook kun je per gemeente bekijken wat voor verschillende bomen er staan. Dit is het resultaat van 15 jaar onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving naar straatbomen

Het klimaat verandert. Nu al. Bovendien wordt het steeds voller en drukker in de straat. En ook de wensen van burgers en gemeenten veranderen. Gevolg: de vertrouwde bomen die gemeenten neerzetten, voldoen niet altijd meer, terwijl ze vaak niet weten wat voor nieuwe bomen ze kunnen neerzetten.

15 jaar lang

De onderzoekers van PPO begonnen daarom 15 jaar geleden met onderzoek naar straatbomen. Ze stelden samen met kwekers en gemeentes een lijst samen met bomen die voor die tijd nieuw waren. Gedurende zeven jaar zetten een aantal gemeentes uit heel Nederland bomen uit die lijst neer en onderhielden ze. De onderzoekers gingen in de daarop volgende periode van 8 jaar regelmatig kijken en hielden bij hoe ze groeiden.

Alle informatie over 75 verschillende bomen staat nu overzichtelijk bij elkaar op de website. Hier is te achterhalen hoe de verschillende bomen eruit zien, op wat voor soort grond en onder wat voor omstandigheden ze het goed doen. Dit is terug te vinden in de gedetailleerde beschrijving van de soorten en de manier waarop ze gebruikt kunnen worden. Ook is per boom te zien in welke gemeenten ze staan of per gemeente welke bomen er zijn neergezet.

Ook voor het onderwijs

Daarnaast publiceren de onderzoekers regelmatig in vakbladen. Ook maken ze de kennis geschikt voor het groen onderwijs, voor het mbo en hbo.

Naar:

Website Straatbomen