drijfmest

Nieuws

Alle putten leeg voor 1 augustus?

Gepubliceerd op
8 juli 2013

Terwijl de tweede snede wordt gemaaid of de komende weken in de kuil gaat, luidt de vervolgvraag: hoe te handelen met de bemesting? Het advies luidt drijfmest zoveel mogelijk uit te rijden voor 1 augustus. Dan kunnen de voedingsstoffen hun werking nog doen voor de komende sneden maai- of weidegras.

Voldoende mestopslag

Bij later uitrijden van de drijfmest volgt de nawerking ook een stuk later. Terwijl er in oktober nog voldoende stikstof in de grond aanwezig is om het gras te laten groeien. Bij een late bemesting of putten die eind augustus toch nog leeg moeten, bestaat de kans dat de stikstof als nitraat uitspoelt naar het grondwater of als lachgas in de lucht verdwijnt. Dat betekent verliezen, terwijl het doel van de bemesting juist is dat elke kilo stikstof maximaal benut wordt. Voorwaarde voor deze strategie is voldoende mestopslag om tot begin volgend jaar de drijfmest op te kunnen slaan.

Bemestingsplan

Naast het advies de drijfmest nog in juli uit te rijden is het ook belangrijk te bekijken welke percelen deze laatste drijfmest gaan krijgen. Eigenlijk zou elk perceel volgens een bemestingsplan  bemest moeten worden. Hebben alle percelen deze mest ook gekregen? Past de gift bij de specifieke behoefte van het perceel? Hoe zit het met het stikstof leverend vermogen? Staat er wel of geen klaver? In een goed opgezet bemestingsplan zou dit duidelijk aangegeven moeten zijn. Met de krapper wordende (kunstmest)bemesting is het belangrijk dat drijfmest optimaal wordt benut voor de optimale hoeveelheid en kwaliteit ruwvoer.