Project

AllergieRadar zet hooikoorts op de kaart

Tussen de 800 duizend en 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben hooikoorts.

De kennis over hooikoorts is echter beperkt. Het is niet duidelijk waarom allergieklachten optreden, wanneer dit gebeurt, welke planten dit veroorzaken en hoe hoog de pollenconcentraties daarbij zijn.

Om hooikoorts op de kaart te zetten, is de website AllergieRadar.nl ontwikkeld. De site geeft een actueel en landelijk overzicht van de mate waarin hooikoortspatiënten klachten aan neus, ogen en longen ervaren. Zo’n 1500 mensen geven dagelijks de klachtenintensiteit die zij ervaren op een schaal van 1 tot 10 door. Hoe meer mensen meedoen, hoe gedetailleerder de AllergieRadar kan worden weergegeven. De klachtengegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gecoördineerd door de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Onderzoeksdoelen AllergieRadar:

  • Vergroten van de kennis over wanneer en waar in Nederland mensen hooikoortsklachten hebben.
  • Bepalen bij welke pollenconcentratie patiënten welke mate van klachten ondervinden.
  • Vergroten van de kennis over de biologische factoren, omgevingsfactoren, medische en sociaaleconomische factoren die (intensiteit en variabiliteit van) hooikoortsklachten veroorzaken. De klachtenregistraties worden hiervoor gekoppeld aan gegevens over weersomstandigheden, pollentellingen, de aanwezigheid van planten, luchtverontreiniging en diverse andere databestanden.
  • Valideren van de huidige hooikoortsverwachting en ontwikkelen van nieuwe hooikoortsverwachtingen, bijvoorbeeld voor berkenpollen.
  • Beschikbare en verkregen kennis actief communiceren naar allergiepatiënten en artsen, zodat deze groepen in staat zijn om allergieklachten te voorkomen of te beperken.

Pollenplanner

Op AllergieRadar is naast een actueel landelijk overzicht van hooikoortsklachten, ook een dagelijkse verwachting van de start en de duur van het pollenseizoen te vinden: de Pollenplanner. Deze geeft elke dag een nieuwe verwachting van hoever het pollenseizoen van hooikoortsplanten is gevorderd. Voordeel hiervan is dat al weken voor de start van het pollenseizoen is te zien wanneer het pollenseizoen start en hoe lang het gaat duren. Hooikoortspatiënten kunnen hierop inspelen door tijdig medicijnen tegen pollenallergie in te nemen of geen buitenactiviteiten te plannen in de periode dat de pollenconcentratie het grootst is. Belangrijk hierbij is dat de patiënt weet voor welke plantenpollen hij allergisch is.

De pollenplanner is door Wageningen UR ontwikkeld. De verwachte pollenconcentraties worden vastgesteld op basis van de historische dagelijkse pollentellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Elkerliek ziekenhuis te Helmond en het pollenmeetstation in Delmenhorst, Duitsland.

Multidisciplinair

AllergieRadar is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband EUPOL, waarbij 27 Europese landen zijn betrokken. Het belangrijkste doel van EUPOL is het opzetten van een multidisciplinair forum waarin de bestaande informatie over pollen en hooikoorts in Europa kritisch wordt bestudeerd en waarin de pollenverwachting wordt verbeterd.