Project

Als een vis in het water: welzijn en waterkwaliteit

Welke waterkwaliteit is goed voor het welzijn van de vis. Is dat de waterkwaliteit waarbij de vis goed groeit? Of moeten vistelers op andere factoren letten?

Die vragen proberen onderzoekers in een reeks experimenten te beantwoorden bij verschillende vissoorten.

Zit een vis die goed groeit ook lekker in zijn vel? Bij varkens en kippen is dat niet het geval. Deze dieren kunnen flink gestrest zijn en toch goed groeien. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie – die zich zorgen maakt over het welzijn van kweekvissen – heeft wetenschappers van Wageningen Aquaculture daarom gevraagd de relatie tussen groei en welzijn bij vissen nader te onderzoeken. Is een waterkwaliteit waarbij de vis goed gedijt, ook goed voor het welzijn van de vis?

Onderzoekers hebben het welzijn van meervallen als eerste onderzocht. Deze vissen werden gehouden bij oplopende concentraties ammonia. Vervolgens maten de onderzoekers het effect op voedselopname, groei, kieuwen en bloed (o.a. glucose en cortisol). Het blijkt inderdaad zo te zijn dat bij een goede groei  ook het welzijn van de meerval in orde is. Zodra de ammoniaconcentraties te hoog werden, daalden de groei en andere parameters. Dat was bij 0,34 mg NH3-N/liter, een gehalte dat niet snel bereikt wordt in kweekomstandigheden. In vervolgexperiment zal gekeken worden naar effecten op de meerval bij oplopende nitraatconcentraties.

Verder onderzoeken de wetenschappers of andere kweekvissoorten vergelijkbaar reageren bij ammonia en nitraat. Dat hoeft niet het geval te zijn. De Afrikaanse meerval – die overleeft in opdrogende modderpoeltjes - is een dier dat van nature heeft geleerd goed om te gaan met hoge concentraties afvalstoffen zoals nitraat en ammonia.