Alternatieve energie

We kunnen onze maatschappij eigenlijk niet meer voorstellen zonder energie. Energie in de vorm van elektriciteit. Deze elektriciteit wordt over het algemeen gewonnen uit olie- en gasvoorraden die zich in de aardbodem bevinden. Dit zijn de zogenaamde fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn over miljoenen jaren gevormd uit dood organisch materiaal. Fossiele brandstoffen zullen helaas niet eeuwig beschikbaar blijven.

De verwachting is dat we nog voor 125 jaar aardolie reserves hebben, van aardgas kunnen we nog ongeveer 60 jaar genieten. Al zijn de verwachtingen van sommige wetenschappers dat nieuwe, nog niet ontdekte reserves aardgas hier nog eens iets meer dan 150 jaar bij op tellen. Hoe lang het dus precies gaat duren weet niemand, maar op den duur zullen de fossiele brandstoffen opraken en moeten wij andere energie bronnen hebben. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van alternatieve energiebronnen, ook wel duurzame energie genoemd.

Algemene bronnen

 • Leerstoelgroep Milieu Technologie
  Website van de leerstoelgroep Milieu Technologie van Wageningen University & Research. Op deze website staan de nu lopende projecten met alternatieve energiebronnen beschreven.
 • Rijksoverheid
  Website van de Rijksoverheid. De verantwoordelijke ministeries voor dit onderdeel van de website zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Op deze site komen heel veel verschillende vormen van biobrandstof aan bod. Vragen als ‘Wat zijn biobrandstoffen?’ ‘Welke soorten biobrandstof zijn er?’ worden op deze site uitgebreid behandeld.  
 • Milieu Centraal
  Een website van Milieu Centraal. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven. Op de website zijn een aantal voor- en nadelen te vinden van verschillende soorten duurzame energie.
 • Voorbeelden Duurzame Energie
  Op de website van withouthotair worden allerlei voorbeelden gegeven van duurzame energie bronnen. Het is een site in het engels met een aantal technische voorbeelden die misschien lastig kunnen zijn.

Invalshoeken

Hoe schoon is schone energie eigenlijk?

Een voorbeeld van een schone ofwel duurzame energiebron is koolzaadolie. Koolzaadolie wordt gemaakt van koolzaad, een gewas wat maar beperkt in Nederland wordt verbouwd. Toch kan dit misschien wel een goed alternatief zijn voor de fossiele brandstoffen, omdat de CO2 uitstoot vrijwel nul is. Maar is het eigenlijk wel goed om koolzaad te verbouwen zodat onze auto’s schoner rijden? Of ontstaat er hierdoor in de landen waar het verbouwd wordt een tekort aan voedsel omdat de beschikbare akkers worden gebruikt voor koolzaad in plaats van voedsel? Zorgt het gebruik van bio-energie, verkregen door verbranding, niet voor ontzettend veel luchtverontreiniging? En hoe staat het met de andere energiebronnen zoals windmolens op het land of op zee? Of zonnecellen en de productie hiervan? Is het allemaal wel zo duurzaam...?

Probeer dit uit te diepen door te kijken of de verschillende energiebronnen eigenlijk wel rendabel zijn. Dit kan je doen door te zoeken naar informatie in artikelen uit verschillende bladen en van internet.

Bronnen

 • Agrotechnology & Food Science Group
  Website van de Agrotechnology & Food Science Group van Wageningen University. Op deze website staan verschillende vormen van biobrandstoffen beschreven. Het gaat voornamelijk om brandstoffen die in de transportsector gebruikt worden.
 • Artikel Wageningen University & Research over Koolzaadproductie
  Een uitgebreid artikel geschreven door Hans van der Mheen over de productie en teelt van koolzaad en de opbrengsten uit het gewas.
 • NRC Artikel Alternatieve Energie
  Een artikel uit het NRC van 13 april 2008, waarin de vraag of biobrandstof eigenlijk wel zo goed is voor de wereld aan de kaak gesteld wordt.
 • Reactie op het NRC artikel
  Een reactie op het artikel uit het NRC dat hierboven staat. Gepubliceerd op de website van ECN. Het Energieonderzoek Centrum Nederland, het grootste Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van energie.
 • Milieu Centraal
  Een website van Milieu Centraal. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven. Op de website zijn een aantal voor en nadelen te vinden van verschillende soorten duurzame energie.
 • Wageningen University & Research– nieuws
  Dit is de website van de Wageningen University & Research met allerlei artikelen over verschillende onderwerpen. Typ bijvoorbeeld eens ‘windenergie’ in en je vindt een heel aantal informatieve artikelen.

Hoeveel kan het gebruik van zonnestroom de CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen verminderen?

Behalve zonnepanelen zijn er meer toepassingen om zonlicht en warmte om te zetten in duurzame energie in huis. Zonnecollectoren en (combi)boilers bijvoorbeeld. Het is natuurlijk ook een optie om gewoon slim gebruik te maken van zonlicht in het dagelijks leven en bijvoorbeeld tijdens huizen(ver)bouw.

Zoek literatuur over dit onderwerp en beantwoord de bovenstaande vraag. Kun je zelf ook een aantal manieren bedenken om slim gebruik te maken van zonlicht als duurzame energiebron?

Bronnen

 • De Zonnekas
  Een artikel in het magazine van Wageningen University. Het beschrijft de mogelijkheden en voordelen van het telen van gewassen in een kas.
 • Electricity
  Dit rapport van ‘The International Energy Outlook 2013 (IEO)’ geeft een overzicht van het huidige energieverbruik en geeft voorspellingen over het gebruik in de toekomst. Het rapport is ook van de website te downloaden als een pdf-bestand.
 • Duurzaam, duurzamer, duurzaamst
  Een artikel uit de Resource van 9 oktober 2008. De Resource is het weekblad van Wageningen University. Het artikel gaat over het gebruik van biobrandstoffen en de te realiseren doelen met betrekking tot biobrandstof.
 • Informatiecentrum Duurzame Energie
  Het informatiecentrum duurzame energie is verbonden aan milieu centraal. Op hun website vind je informatie over allerlei vormen van duurzame energie die gebruikt worden in Nederland. Er is ook een blog over zonne-energie.

Maak je eigen alternatieve energiebron.

Niet alle energiebronnen leveren dezelfde hoeveelheid energie voor dezelfde kosten. Dit zorgt ervoor dat niet alle bronnen evenveel gebruikt worden. Hoeveel stroom kan jij maximaal genereren uit verschillende energiebronnen?
Probeer zelf eens door middel van een experiment stroom op te wekken. Dit kan je doen met behulp van zonne- of windenergie, maar je kunt ook denken aan biobrandstof of het mengen van zout en zoet water. Kijk bijvoorbeeld hoeveel Watt je maximaal kan genereren en welke apparaten hier dan op zouden kunnen werken.

Welke vorm levert de meeste energie? Is dit dan ook meteen de meest lucratieve vorm om energie mee te genereren?

Bronnen

 • Energieonderzoek Centrum Nederland - hoe bouw ik een windmolen?
  Een pdf-bestand waarin haarfijn uitgelegd staat hoe jij je eigen windmolen kan bouwen waar vervolgens een ledje op kan branden.
 • Solideas
  Solideas is een bedrijfje dat informatie geeft over de manieren om zonne-energie te gebruiken. Op hun website staat veel informatie en tips voor meer bronnen. Je vind er ook informatie over hoe je zelf een zonnecel kunt bouwen.

Vergelijk verschillende vormen van alternatieve energie.

Welke verschillende vormen van alternatieve energie bestaan er allemaal en hoe werken deze precies? Welke hiervan hebben de meeste potentie om op grote schaal toegepast te gaan worden? Komt dit door het economische voordeel of juist door de huidige technische mogelijkheden? Welke alternatieve energiebronnen zijn het beste of worden het best geaccepteerd door de maatschappij? Welke aspecten spelen hier allemaal mee? Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan protesten tegen kernenergie. Komen deze alleen maar voort uit onwetendheid en door gebeurtenissen uit het verleden (Tsjernobyl) of zit er een gegronde reden achter? Is kernenergie wel zo onveilig?

Probeer in verschillende literatuurbronnen antwoorden te vinden op je vragen. Kijk ook eens of je mensen uit het bedrijfsleven of een onderzoeker van een universiteit kan interviewen zodat je een aantal gezichtspunten met elkaar kan vergelijken. Probeer een uitgebreid overzicht te geven van de verschillende alternatieven die er zijn om stroom te genereren. Dit zijn er vast meer dan je op het eerste gezicht zal vermoeden. Bekijk ook eens de verschillende toepassingen van alternatieve energie. Denk hierbij aan zonnecellen op daken van particulieren of batterijen met alternatieve energie.

Bronnen

 • Agrotechnology & Food Science Group
  Website van de Agrotechnology & Food Science Group van Wageningen University & Research. Op deze website staan verschillende vormen van biobrandstoffen beschreven. Het gaat voornamelijk om brandstoffen die in de transportsector gebruikt worden.
 • Milieu Centraal
  Een website van Milieu Centraal. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven. Op de website zijn een aantal voor en nadelen te vinden van verschillende soorten duurzame energie.

Blue Energy, energiebron van de toekomst?

Energie uit een natuurlijke bron? Iedereen denkt dan gelijk aan zonne- en wind energie. Maar er zijn natuurlijk ook andere bronnen, zo is er nog waterkracht, energie uit aardwarmte en nog behoorlijk wat meer. Een nieuwe energiebron is de zogenaamde ‘Bleu Energy’, energie die wordt opgewekt bij het mengen van zoet (rivier)water met zout zeewater.  Maar hoe werkt dit precies? En wat ze de mogelijkheden, hoeveel energie komt hieruit vrij?

Probeer uit te zoeken wat blue energie inhoudt. Misschien is het zelfs mogelijk om een proef te doen bij jou op school!

Bronnen

 • Website Wageningen UR – Blue Energy
  Wageningen University heeft een eigen website over Blue Energy. Rechts in beeld staan allemaal handige links naar andere websites. Kijk ook eens naar de Workshop Blue Energy, misschien is het wel mogelijk om bij jou op school een proefje uit te voeren met Blue Energy!
 • De Noordzee als energiecentrale
  Zie bijlage Pws_17_De_Noordzee_als_energiecentrale.pdf
  In dit informatieve artikel wordt een heel duidelijk beeld gegeven van de mogelijkeheden tot energiewinning in de Noordzee. Niet alleen blue energy komt aan bod, maar ook getijdencentrales en kunstmatige stuwmeren worden behandeld.
 • Blauwe energie  –Dossier Groen kennisnet
  Op de website van het groene kennisnet staat een leuk artikel over blauwe energie en de toekomstige verbouwing van de afsluitdijk waarin mogelijk ook blauwe energie wordt toegepast als energieopwekking. Ook op deze site worden weer een hoop links gegeven naar andere websites over blue energy.
 • Blue Energy: electricity production from salinity gradients by reverse electrodialysis
  Dit is een thesis geschreven door Jan Willem Post, onderzoeker aan Wageningen University die gepromoveerd is op Blue Energy. Een heel uitgebreid en lastig stuk in het Engels, maar waarbij alle in’s en out’s van Blue Energy aan bod komen.