Nieuws

Alterra Wageningen UR opent kantoor in Zambia

Gepubliceerd op
4 april 2013

Vanaf deze week heeft Alterra Wageningen UR een permanente vertegenwoordiging in Zambia in de persoon van Claire Jacobs. Alterra voert in dit land steeds meer projecten uit, reden voor Claire Jacobs om te verhuizen naar Lusaka, Zambia. Claire heeft banden met de FAO, het departement van Bosbouw van het ministerie van Milieu evenals met de universiteit van Zambia.

Rondetafelbijeenkomst

Vóór haar vertrek werd op 28 maart een rondetafelbijeenkomst over Zambia gehouden, waarin vertegenwoordigers van diverse afdelingen van Wageningen UR hun projecten in Zambia bespraken en ideeën en mogelijkheden naar voren brachten om nieuwe activiteiten te starten. Lopende projecten in Zambia omvatten capaciteitopbouwende projecten op twee van de drie openbare universiteiten in Zambia (Mulungushi University en Copperbelt University), terwijl de derde openbare universiteit (University of Zambia) partner is in het EU-project Eau4Food dat door Alterra wordt gecoördineerd. Voor Wahara, een ander door de EU gefinancierd en door Alterra gecoördineerd project, werken wij met GART, een publiekprivate samenwerking in Zambia. Onder de Zambiaanse PhD-studenten bevinden zich Concilia Monde, die Bilharzia-kwesties bestudeert, en Justina Ngoma, die onderzoek doet naar de effecten van klimaatverandering op bosgerelateerde bestaansmiddelen in Zambia. Beide studenten worden begeleid door ESG-medewerkers.

Goede vooruitzichten

Het gebruik van geo-informatie in subsaharaans Afrika en het koppelen van deze informatie aan verbredingsactiviteten voor kleine boeren was een van de ideeën om verder uit te werken. Ook aquacultuur biedt goede vooruitzichten voor het combineren van de expertise van Wageningen UR en de marktmogelijkheden in Zambia. Binnenkort zal nog een tweede collega van Wageningen UR, Sijmen Schoustra (Laboratorium voor Erfelijkheidsleer), zich voor een aantal jaar in Zambia vestigen voor zijn werk op het gebied van lokale voedingsgewoonten. Claire Jacobs: “Een voordeel van een basis in Zambia is dat ook werk in de acht buurlanden veel gemakkelijker uit te voeren is omdat Zambia een landverbinding heeft, zoals het project voor de Wereldbank in Zimbabwe waar ik op dit moment ook aan werk. Het idee van een kantoor in Zambia is dat het de uitvoering van projecten in de regio vergemakkelijkt, terwijl ook nieuwe projectmogelijkheden sneller geïdentificeerd en aan ons toegewezen kunnen worden. Alle belangstellenden kunnen contact opnemen met Claire Jacobs.