David Strik en Marjolein Helder

Alumniverhaal

Alumni David and Marjolein - MSc Environmental Sciences

Het klinkt bizar, elektriciteit winnen uit levende planten. Toch is dat precies waar David Strik en Marjolein Helder op dit moment onderzoek naar doen aan Wageningen University. Om de opgedane kennis niet verloren te laten gaan hebben ze een eigen bedrijfje opgericht, dat zich richt op elektriciteit uit planten: Plant-e.

Sta er niet raar van te kijken als je over een paar jaar iemand zijn mobieltje aan een plant ziet koppelen!

Planten doen aan fotosynthese, dat is algemeen bekend. Onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide maken ze organische verbindingen. Deels worden deze organische verbindingen gebruikt om de plant te laten groeien, het andere deel wordt uitgescheiden via de wortels. Bepaalde bacteriën, die van nature in de buurt van de plantenwortel leven, kunnen deze organische verbindingen afbreken. Hierbij komen elektronen vrij, die via de bacterie overgegeven kunnen worden aan een elektrode. Elektronen oogsten, elektriciteit produceren!

Op dit moment is het mogelijk om 0,2 Watt per vierkante meter gras op te wekken. Met deze hoeveelheid kun je, om je een idee te geven, al een klokje laten lopen. In potentie is het mogelijk om 3 Watt per vierkante meter te produceren. Uiteindelijk is het de ambitie van de onderzoekers om een groot gedeelte van de elektriciteitsbehoefte van een huishouden over te laten nemen door planten. De zonnebloemen in je tuin laten de wasmachine draaien!

De oprichters van het bedrijf, David en Marjolein, hebben allebei Milieuwetenschappen, specialisatie milieutechnologie, gestudeerd aan Wageningen University.

David is daarna gepromoveerd, dat wil zeggen dat hij vier dagen per week onderzoek doet naar de mogelijkeden van het winnen van energie uit planten. Een dag in de week besteedt hij aan Plant-e.

Marjolein is ook gepromoveerd en werkt full time als CEO van Plant-e. 

De ambitie op korte termijn: groene daken maken die elektrictiteit produceren voor het gebouw eronder.

Voor meer informatie, kijk op de website van plant-e.