Alumniverhaal

Alumni Eric-Jan, Cees en Peter - MSc Landscape Architecture and Planning

Eric-Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra hebben hun eigen landschapsarchitectuurbureau ‘LOLA’ in Amsterdam. Ze hebben hun Bachelor en Master landschapsarchitectuur en planning gevolgd aan de Wageningen Universiteit en tijdens hun studie hebben Cees en Eric-Jan al de befaamde EO Wijers prijsvraag gewonnen met het ontwerp van hun kleine afstudeervak.

Het leuke van dit project is dat het ontwerp op een lager schaalniveau is, waardoor je meer op met vormen en materialen gaat ontwerpen.

Baan

Tegenwoordig werken ze, samen met architecten en stedelijke planners, aan diverse ontwerpopgaven. Een aantal van hun projecten gaat over het Zeeuwse gebied van het Grevelingen en het Volkerak.

In het kader van de prijsvraag ‘Delta Water Award’ heeft Lola zich gericht op dit Zeeuwse gebied. Door het afsluiten van de Delta na de overstromingen van 1953 is de Nederlandse Delta veranderd in een verzameling meren. De delta is nu veilig, maar de meren hebben nog maar beperkte ecologische en economische waarden. ‘Met het project ‘ From Lake to Delta’ zagen we veel kansen liggen om het gebied van het Grevelingen en het Volkerak op te waarderen door de dynamische werking van de delta weer deels terug te brengen in het gebied. Door een aantal dammen te openen krijgen de getijden weer toegang tot het gebied. Hierdoor kan het statische landschap veranderen in een natuurlijke en dymanische omgeving.’

Bij een plan als dit komen veel aspecten kijken. Als landschapsarchitect is het bijna onmogelijk om al die kennis zelf in huis te hebben.‘In dit project hebben we samengewerkt met een team van waterbouwers, ontwikkelaars en ecologen. Met dit team is uitgezocht wat de mogelijkheden waren om een aantal dammen open te stellen en toch de veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen. Door het nieuwe natuurlijke landschap ook goed voor recreatie te benutten, kan het gebied zowel economisch als ecologisch veel aan waarde winnen. Dit gebied bezit enorm veel potentie die nu niet benut worden.’

Het plan ‘From Lake to Delta’ heeft de Delta Water Award gewonnen en er wordt nu volop onderzocht of het plan ook echt uitvoerbaar zou kunnen zijn. Er lopen nu een aantal deelprojecten om meer in detail te kijken naar de mogelijkheden van dit plan voor het gebied. ‘Een van deze deelprojecten hebben we zelf gedaan, namelijk het project ‘De Grevelingendam’. Het leuke van dit project is dat het ontwerp op een lager schaalniveau is, waardoor je meer op met vormen en materialen gaat ontwerpen.’ Het project zal nog een tijd duren en of de uitvoering ook echt zal gaan plaatsvinden blijft nog de vraag. In dit gebied, met de geschiedenis van 1953 in het achterhoofd, spelen er heel veel belangen een rol waar rekening mee gehouden moet worden. Meer onderzoeken en ontwerpen zijn daarom essentieel om de juiste beslissingen te kunnen nemen.