Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Noord, 23 mei 2013, De bijdrage van zuivel en aardappel aan voedselzekerheid

Ruim 50 Alumni hebben de bijeenkomst over "De bijdrage van zuivel en aardappel aan voedselzekerheid" op 23 mei jl. bijgewoond bij hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Het bestuur van de Alumnikring Noord had een aantal interessante sprekers, ook voormalig Wageningers, uitgenodigd om in te gaan op het thema voedselzekerheid. Na het welkom door het bestuur van de Alumnikring Noord, heeft Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wageningen University de informatieve avond en het levendige debat geleid.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 23 mei 2013 17:00 tot 21:45

Locatie van Hall Larenstein in Leeuwarden

Thom Albers, voormalig Corporate Director Strategy van Friesland Campina, gaf weer hoe Friesland Campina een bijdrage levert aan de wereldwijde voedselzekerheid vanuit Noordwest Europa. Het doel van Friesland Campina tot 2020 is “growth and value creation”. Om dit te kunnen bereiken zijn er drie uitdagingen voor het bedrijf, waarvan de uitdaging op het gebied van duurzaamheid er een is. De acties op het gebied van duurzaamheid laten al een aantal resultaten zien, hetgeen (inter)nationaal wordt gewaardeerd:

  • Voeding & gezondheid: onderwijs, zout en suiker reductie, steun aan het Rode Kruis om malnutrition te bestrijden
  • Efficiënte & duurzame voedselketens: efficiënt gebruik van energie, gebruik van groene energie
  • Ontwikkeling van zuivelproductie in Azië en Afrika: stimuleren van lokale productie
  • Duurzame zuivelboerderij: focus op diergezondheid, minder antibiotica, preferred supplier van Unilever.

Gerard Backx, directeur HZPC, ging in op de aardappel – hoe gezond dit product is voor iedereen en hoe dit product bijdraagt aan voedselzekerheid. De aardappel is de bron van een aantal essentiële nutriënten, en is na mais, rijst en tarwe het vierde voedselgewas in de wereld. Hoewel de aardappel wereldwijd wordt geteeld, wisselt de opbrengst per ha enorm. Daar kan nog veel in verbeterd worden, zeker als je nagaat dat voor de productie van aardappelen de minste hoeveelheid water per voedseleenheid nodig is in vergelijking met bijvoorbeeld rijst, mais en tarwe. Daarnaast is er het voordeel dat de aardappel op vele tijdstippen kan worden gepland en na 80 dagen een goede opbrengst geeft. Echter bij oogst, transport en opslag gaat veel verloren, minstens 30%. Daar kan door techniek en management een oplossing worden gevonden. Ook zien we dat niet iedereen over gezond uitgangsmateriaal beschikt vanwege politieke keuzes, wetgeving en/of importheffingen. Hier zou ook iets aan gedaan moeten worden, zodat de opbrengst per ha vergroot kan worden. Tenslotte zou de teelt en distributie verder geprofessionaliseerd moeten worden, omdat nu ook veel geteeld wordt voor eigen consumptie.

Toon van Hooijdonk, hoogleraar Zuivelkunde aan Wageningen University, ging in op hoe zuivel past in een duurzaam dieet. In 2050 zal de wereldwijde vraag naar melk met meer dan 50% stijgen. Het grootste deel van de melk zal daar worden geproduceerd waar de meeste vraag is, zoals in Thailand en China. Onderzoek laat zien dat zuivel een belangrijke en goedkope bron is van een aantal essentiële nutriënten, waardoor zuivel kan bijdragen aan een levenslange gezondheid. Om nu de laagst mogelijke impact te krijgen op de omgeving, is een verhoogde productiviteit (melk/koe) nodig in bijna alle delen van de wereld. Dit moet ongeveer op 2000 kg melk per jaar liggen. Herkauwend vee is namelijk een efficiënte omzetter van voor de mens oneetbare producten naar nutriëntrijke voedingsmiddelen. De wetenschap is aan zet om met goede modellen te komen op het gebied van goede voeding, rekening houdend met de beschikbaarheid van nutriënten en een minimale belasting voor de omgeving.