Alumniverhaal

Alumnus Erwin van der Klooster - MSc Earth and Environment

Erwin van der Klooster heeft de bachelor opleiding Bodem, Water, Atmosfeer gevolgd, waarbinnen hij voor de specialisatie Bodem koos. In 2009 is hij afgestudeerd in de master Earth and Environment met de specialisatie Soil Geography and Earth Surface Dynamics aan Wageningen University.

Naast de booronderzoeken hoop ik in de toekomst ook de aardwetenschappelijke kant te gaan onderzoeken van opgravingen.

Studiekeuze

Erwin heeft deze keuze gemaakt vanwege zijn interesse in processen die zich op en in de aarde afspelen. “Het kleinschalige van Wageningen trok me aan, maar vooral dat Bodem, Water, Atmosfeer een opleiding is die zich richt op processen van de aarde nabij het aardoppervlak, in plaats van de diepere geologie die in andere steden wordt gegeven. Daardoor is er ook een duidelijke koppeling met landgebruik en ruimtelijke ordening.”

Baan

“Na een onderwijsassistentschap bij het vak “Inleiding Geo-Information Systems (GIS)” aan Wageningen University ben ik aan de slag gegaan bij TenneT, de nationale hoogspanningsnetbeheerder. Hier moest ik GIS werkzaamheden uitvoeren die de milieueffectrapportage van een hoogspanningslijn van Diemen naar de Eemshaven en een lijn van Doetinchem naar Wesel in Duitsland zou ondersteunen. Daarbij miste ik toch erg mijn passie voor de aardwetenschappen, die nu goed tot zijn recht kan komen in mijn huidige functie in de archeologie.”

Sinds 2011 werkt Erwin namelijk als prospector en GIS-specialist bij Archeodienst bv. “Ik doe diverse booronderzoeken om de archeologische potentie van plangebieden in kaart te brengen. Daarbij hoort ook een deel bureauonderzoek waarbij ik de landschapsontwikkeling van het plangebied onderzoek. Naast kaarten op gebied van bodemkunde en geomorfologie (vorming van het landschap) komt hier ook veel cultuurhistorisch kaartmateriaal om de hoek kijken. Daardoor beleef je toch een soort reis door de geschiedenis

Daarnaast houd ik me bezig met alle data die tijdens opgravingen verzameld worden. Van digitale plattegronden tot databases met gegevens over de vondsten en sporen. Op deze manier kan 2D/3D kaartmateriaal gekoppeld worden aan allerlei administratieve gegevens van archeologische opgravingen. Ook het huidige kaartmateriaal komt hierdoor veel meer tot leven.”