Alumniverhaal

Alumnus Rutger Wierikx - MSc Earth and Environment

Rutger Wierikx heeft de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer met de specialisatie Hydrologie gevolgd bij Wageningen University en is daar in 1999 afgestudeerd. Inmiddels is hij meer dan 10 jaar werkzaam bij IF Technology in Arnhem. Hier werkt hij aan duurzame energieoplossingen voor gebouwen, waarbij de bodem fungeert als energiebron/-buffer.

De opgedane kennis in mijn hydrologiestudie vormt nog steeds de basis voor mijn inhoudelijke werkzaamheden.

Studie

“De opgedane kennis in mijn studie vormt nog steeds de basis voor mijn inhoudelijke werkzaamheden bij IF. Een belangrijk speerpunt uit de Wageningse opleiding vormt de integrale aanpak van vraagstukken. Deze werkwijze biedt mij nog dagelijks handvaten voor succesvolle klantadviezen. Daarnaast geldt dat het afdelingsleven op de sterflats een sterke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van mijn sociale vaardigheden. Deze bagage komt goed van pas in mijn huidige rol van teamleider, waarbij het motiveren en inspireren van collega’s een belangrijk aspect vormt.”

Baan

Rutger is bij IF Technology begonnen als inhoudelijk vakspecialist. Hierbij werkte hij aan geohydrologische studies en vergunningsaanvragen voor bodemenergiesystemen. Tegenwoordig werkt hij bij hetzelfde bedrijf als teammanager beleid. Hij combineert deze functie met de rol van senior adviseur, waarbij het accent ligt op het onderhouden van gemeentelijke klantrelaties.

“IF is een adviesbureau dat zich richt op innovatieve en duurzame energie- en wateroplossingen, waarbij het gebruik van de ondergrond centraal staat. Onze kernwerkzaamheden zijn gelieerd aan bodemenergie: een duurzame techniek voor het koelen en verwarmen van gebouwen, waarbij de ondergrond fungeert als energiebron of -buffer. We werken zowel in het ontwikkelingsstadium (haalbaarheidsonderzoek en beleidsondersteuning ), het realisatietraject (ontwerpen van systemen, aanvraag van vergunningen en uitvoeringbegeleiding), als in de exploitatiefase (optimalisatie van de werking van systemen) van duurzame projecten.

Zelf ben ik werkzaam voor de Afdeling Ontwikkeling als teamleider Beleid. In deze rol geef ik leiding aan een zevental adviseurs en vakspecialisten op het gebied van Energie, Geohydrologie, ICT/GIS, en Beleid/Regelgeving. Onze belangrijkste klanten zijn gemeenten en provincies. Wij ondersteunen hen bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen (bijvoorbeeld energieneutraal in 2020).

Momenteel ben ik onder meer betrokken bij haalbaarheidsonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van hoge temperatuur warmteopslag (HTO). Het doel van HTO is het bufferen van overtollige restwarmte in de ondergrond, zodat deze ten tijde van netto warmtevraag nuttig ingezet kan worden voor duurzame energievoorziening.”

Dit principe is in de praktijk bijvoorbeeld toegepast bij onderzoekcentrum NIOO in Wageningen. “In de zomer wordt warmte uit de kassen opgevangen en met circa 50 °C opgeslagen in de ondergrond. In de winter wordt het water onttrokken voor verwarming.”

Toekomstplannen

“Gezien het grote werkplezier met collega’s en de mogelijkheden om in alle vrijheid ambities te verwezenlijken, ligt mijn directe toekomst bij IF. Ook om zo een steentje bij te dragen aan de verduurzamingsopgave waar wij met zijn allen voor staan.”