Software

AmmoniakWijzer

De Nederlandse melkveehouderij heeft de uitdaging om de totale ammoniakemissie te verminderen. Het liefst natuurlijk via maatregelen die niet veel kosten, of, liever nog, geld opleveren. Door de AmmoniakWijzer te gebruiken kunt u inzicht krijgen in de effecten van een gewijzigde bedrijfsvoering op de ammoniakemissie en het inkomen.

Download de AmmoniakWijzer


Doel

Het doel van de "AmmoniakWijzer" is om de gevolgen van een alternatieve bedrijfsvoering voor economie en ammoniak snel in te kunnen schatten.

Aandachtspunten

Om de invoer eenvoudig te houden en de invoertijd kort (< 5 minuten) is het aantal invoerparameters bewust vrij beperkt gehouden en zijn er veel ‘standaard’ waarden gebruikt. De berekening van de huidige situatie zal dan ook nooit exact overeenkomen met de echte situatie op het bedrijf. Wel geeft de AmmoniakWijzer een goede benadering van de werkelijkheid, zodat de effecten van maatregelen goed worden geïllustreerd.

Met de AmmoniakWijzer heeft u binnen 5 minuten een resultaat dat aansluit bij een specifieke bedrijfsvoering.

De rekenwijze van de AmmoniakWijzer sluit aan bij de methodiek van de KringloopWijzer.

Projectinformatie

De AmmoniakWijzer is een initiatief van de Proeftuin Natura 2000 in Overijssel en is ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met melkveehouders en diverse bedrijfsadviseurs.