Nieuws

Anderhalf miljoen voor stamcelonderzoek bij planten

Gepubliceerd op
5 augustus 2011

De European Research Council (ERC) stelt een beurs, een zgn. Starting Grant, van 1,5 miljoen euro beschikbaar aan dr. Dolf Weijers, universitair hoofddocent bij het Laboratorium voor Biochemie van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Hij krijgt deze beurs voor onderzoek naar de aanleg van stamcellen in planten.

13Weijers.jpg

Weijers wil met zijn onderzoek antwoord vinden op een aantal vragen. Welke genen moeten er aan en uit staan om stamcellen te maken? Hoe vertaalt zich deze gen-activiteit in de unieke strekkings- en delingspatronen van stamcellen? En hoe loopt de communicatie tussen de stamcel en de organiserende cel die differentiatie van de stamcel verhindert? Want bij iedere deling van de stamcel ontstaat er één stamcel en één lichaamscel.

Weijers: “Planten maken het hele lichaam na de “geboorte” (als je het kiemende zaadje als je geboorte ziet). Al in een heel vroeg stadium in het zaadje worden stamcellen aangelegd die de lichaamscellen van de plant moeten gaan maken. Wat daar gebeurt is dus verschrikkelijk belangrijk, maar we weten er nog maar weinig van.”

Weijers zal voor dit onderzoek twee postdoctorale onderzoekers en twee promotieonderzoekers aanstellen.

Rond de ERC Grants is veel competitie. Dit jaar worden van de ongeveer vierduizend aanvragen slechts een kleine tien procent gehonoreerd. Een onderzoeker moet een origineel, vernieuwend idee hebben en moet zich bovendien al bewezen hebben. Weijers ontving een paar jaar geleden al een zgn. VIDI-beurs van NWO voor onderzoek naar de aanleg van en communicatie tussen verschillende cellen in het plantenembryo. Daar is begin 2010 onder meer een publicatie in Nature uit voortgekomen.