kudde geiten in woestijn

Project

ANIMALCHANGE: Integratie van mitigatie en adaptatie opties voor een duurzame dierlijke productie ten tijde van klimaatsverandering

Hoe kun je aan de groeiende wereldvraag naar dierlijke producten voldoen en tegelijk klimaateffecten beperken?

De wereldvraag naar dierlijke producten neemt toe en klimaatsverandering bedreigt de voedselzekerheid en de rurale bevolking. Huidig beleid zou hiervoor onvoldoende kunnen zijn. Veehouderijsystemen leveren een significante bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen, maar er is nog veel onzeker. In het EU-project Animal Change wordt de toekomst voor de veehouderij beschreven onder een veranderend klimaat in Europa, Africa en Latijns Amerika.

Onderzoek

Wageningen UR Livestock Research kijkt in een onderdeel van dit Europese onderzoeksproject naar mogelijke opties voor mitigatie (het verminderen van uitstoot van broeikasgassen), zoals bijvoorbeeld aangepaste voederschema’s voor vee, mestmanagement, en beheer van bodem, water en oogst. Naast mitigatie, is ook adaptatie (verminderen van kwetsbaarheid voor klimaatverandering) mogelijk: door fokkerij of verandering in beheer van grasland en voedergewassen. Het selecteren van voedergewassen die beter bestand zijn tegen droogte of koeien ook in de winter buiten te laten grazen, zijn voor de hand liggende opties, maar de vraag is welke gevolgen deze opties hebben voor de emissie van broeikasgassen. Hierover is nog weinig bekend.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: www.animalchange.eu