Dossier

Zuidpool (Antarctica)

Het werk van de onderzoekers in het zuidpoolgebied heeft een grote variatie aan onderwerpen, van ijs tot poolzee en van krill tot walvissen. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek van Wageningen University & Research in het zuidpoolgebied. Bovendien kunt u in blogs de belevenissen volgen van onderzoekers tijdens hun expedities naar Antarctica.

In het zuidpoolgebied voert Wageningen University & Research onderzoek uit als Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wettelijke taak volgt uit het Nederlands stemgerechtigd lidmaatschap in het Antarctisch Verdrag: de internationale overeenkomst die het gezamenlijk beheer voert over het Antarctisch continent en de omringende zuidelijke oceaan. Aanvullend ondersteunt WUR het onderzoek door het Nederlands Pool Programma (NWO) en door gastlanden die logistieke ondersteuning bieden in gezamenlijke projecten.

Het zuidpoolonderzoek heeft een grote variatie aan onderwerpen, die samenkomen in gerichte aandacht voor de belangrijke rol van zeeijs in de instandhouding van de rijke voedselketens in de poolgebieden. Die doelstelling leidt ertoe dat WUR ook af en toe deelneemt aan vergelijkende onderzoeksexpedities in de noordelijke arctische poolgebieden.

Nieuws over de zuidpool (Antarctica)

Expeditieblogs

Projecten zuidpool (Antarctica)

Gerelateerd dossier