antibioticaresistentie antibioticumresistentie antibiotica antibioticum resistentie

Nieuws

Antibioticumresistentie door ESBL’s in de Nederlandse veehouderij

Gepubliceerd op
12 april 2013

ESBL’s zijn enzymen die een rol spelen bij antibioticumresistentie en bacteriën die deze enzymen produceren komen veelvuldig voor in de Nederlandse veehouderij. In het artikel van Joost Hordijk, Jaap Wagenaar en Dik Mevius in het Tijdschrift van Diergeneeskunde van maart 2013 geven zij een overzicht van de huidige situatie, de oorzaak en mogelijke gevolgen hiervan.

Antibiotica worden afgebroken door onder andere de productie van enzymen (beta-lactamasen), waaronder de extended spectrum beta-lactamasen (ESBL). Deze enzymen breken antibiotica af, zoals penicillines en de 1e, 2e, 3e en 4e generatie cefalosporinen.  Bacteriën produceren deze enzymen en de genen die deze enzymen coderen kunnen niet alleen naar dezelfde bacteriesoort, maar ook naar andere soorten overgaan. ESBL producerende bacteriën (kortweg ESBL's genoemd)  komen veelvuldig voor in de Nederlandse veehouderij en de voedselketen. Deze ESBL's zijn multi-resistent (resistent tegen verschillende antibiotica). Omdat ESBL’s ook bij de mens steeds vaker voorkomen bij infecties, is er een zorg over een mogelijke bijdrage vanuit de veehouderij aan deze infecties bij de mens.

Het CVI doet in nauwe samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde en andere partners veel onderzoek naar dit type antibioticumresistentie en coördineert de monitoring van antimicrobiële resistentie in Nederland. Hierover verschijnen jaarlijks de MARAN-rapportages (Monitoring of Antimicrobial Resistance and antibiotic usage in Animals in the Netherlands).

Lees het volledige artikel


Links: Tijdschrift voor Diergeneeskunde