zaal van de tweede kamer

Nieuws

Antwoorden op vragen van de Tweede Kamer

Gepubliceerd op
19 november 2013

Staatssecretaris Mansveld heeft haar reactie op 117 Kamervragen over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd

Naar aanleiding van de brief van 3 september jl. over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zijn schriftelijk kamervragen gesteld. Dit onderwerp staat geagendeerd voor het Algemeen Overleg van 18 december a.s.