Piet Verdonschot

Testimonial

Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

De Europese Kaderrichtlijn Water is volgens Piet Verdonschot een van de meest vooruitstrevende richtlijnen die Brussel ooit heeft geproduceerd.

Mede door ons onderzoek ligt er nu zo'n heldere Kaderrichtlijn
Piet Verdonschot

Verdonschot was betrokken bij de invulling van de ecologische kenmerken waaraan de verschillende soorten Europese oppervlaktewateren zouden moeten voldoen. ‘Wat de Kaderrichtlijn Water bijzonder maakt,’ zegt Verdonschot, ‘is dat het de eerste keer was dat in het milieubeleid de biologie, het leven, expliciet leidend werd in plaats van de in meetbare getallen uit te drukken abiotische milieurandvoorwaarden. Vaak wordt beweerd dat ecologie maar een vaag begrip is, maar het zijn juist die ‘harde getallen’ die vaak boterzacht zijn als het gaat om het in stand houden van onze leefomgeving. In ons ecologisch onderzoek kijken we niet naar één groep van organismen, maar naar de hele combinatie van organismegroepen met hun interacties. In zoet water zijn dat bijvoorbeeld algen, waterplanten, vissen en ongewervelden. Voor de Kaderrichtlijn moesten we per watertype vaststellen wat de natuurlijke referentiesituatie is. Ook moesten we klasse-indelingen maken en bepalen hoe je afwijkingen kunt vaststellen in termen van aantallen soorten.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra"

Actuele projecten en publicaties van Piet Verdonschot: