Project

Aspergillis resistentie

De saprofytische schimmel Aspergillus fumigatus komt overal voor. De mens ademt deze schimmel dagelijks in maar ons immuunsysteem maakt dergelijke infecties onschadelijk. Zodra het immuunsysteem echter vermindert slaat deze schimmel om in een humaanpathogeen en veroorzaakt invasieve aspergillose.


Dit is te behandelen met medicijnen, maar Aspergillus heeft resistentie tegen deze medicijnen ontwikkeld.

De actieve stoffen in deze medicijnen zijn identiek aan de actieve stoffen in landbouwfungiciden en biociden. Zeer recent is vastgesteld dat vijf landbouwfungiciden kruisresistentie vertonen met medische azolen die worden ingezet bij de behandeling van aspergillose.

Doelstelling

Doel van dit onderzoek is het identificeren van de genen in plant- en humaan pathogene schimmels (Mycosphaerella en Aspergillus) die in het landbouwmilieu onder azool-fungiciden selectiedruk staan. Mutaties in deze genen in de humaan pathogene schimmel A. fumigatus leiden tot inductie/selectie van azoolresistente stammen die invasieve aspergillose bij de mens veroorzaakt.

Aanpak en tijdspad

In dit project wordt de moleculaire interactie tussen genen onderzocht die bepalend zijn voor azoolresistentie. Uiteindelijk gaat het in dit onderzoek om het identificeren van azolen die selectiedruk uitoefenen op humane en plantpathogene schimmels ten behoeve van regulerende maatregelen in de keten.

Resultaten

Resultaten zijn:

  •  Rapport
  •  Publicatie
  •  Experimentele (lab)stammen van A. fumigatus en M. graminicola.

Publicaties