Banner

Atlas van voedselproductie

Gepubliceerd op
26 november 2013

De komende veertig jaar groeien de wereldbevolking en de vraag naar goed voedsel sterk. Om inzicht te krijgen in de agrarische productie stellen wetenschappers van Wageningen UR en lokale experts een atlas samen.