Achtergronden bij onze advertenties

Atlas van voedselproductie

De komende veertig jaar groeien de wereldbevolking en de vraag naar goed voedsel sterk. Om inzicht te krijgen in de agrarische productie, stellen wetenschappers van Wageningen UR met collega’s in de VS en lokale experts een atlas samen. Die vergelijkt de huidige met de potentiële landbouwopbrengsten en geeft aan welk gewas waar het beste groeit.

Zo kan bijvoorbeeld in Noord-Ghana de maïsopbrengst meer dan verdubbelen. Zeshonderd wetenschappers komen deze week in Nederland bijeen om de weg te effenen voor meer voedselzekerheid in de wereld. Daarmee werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.


“De Atlas probeert op een transparante wijze in kaart te brengen waar welke extra voedselproductie gerealiseerd kan worden in de komende tientallen jaren. In nieuwe projecten proberen we ook aan te geven wat er voor nodig is om de zogenaamde ‘yield gaps’ kleiner te maken: gaat het vooral om de beschikbaarheid van inputs zoals kunstmest, of ook om markten, kennis en infrastructuur?”
Martin van Ittersum

Volg ons tijdens de Conferentie ook op Twitter.


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan