Nieuws

Attentiemail Verantwoorde Veehouderij, editie 208

Gepubliceerd op
27 maart 2012

De nieuwe Attentiemail Verantwoorde Veehouderij is uit. In deze editie:

icoon verantwoorde veehouderij • Jonge Duinboeren praten over natuurbeheer
 • Schimmels doden mogelijk engerlingen
 • Nieuwe Praktijknetwerken en nieuwe aanvraagronde
 • Investeren in groei
 • Bekappen van klauwen in de toekomst overbodig?
 • Koeien & Kansen helpt bij gebiedsgerichte ammoniakaanpak Nieuwkoopse plassen en de Haeck
 • Betere draagkracht tijdens mest uitrijden op percelen met onderwater drainage
 • Dunne fractie vervangt kunstmest EN drijfmest
 • Gezondheidskosten jongvee circa 5% van totale kosten
 • Bereken zelf de optimale tussenkalftijd!
 • Duurzame ma├»steelt, zonder opbrengstverlies
 • Praktijknetwerk werkt aan praktijkproef
 • Zeugenuier-check beschikbaar
 • Groeikansen voor netwerkbegeleiders
 • Duurzame melkveestapel goed voor milieu
 • Rekentool Organische Stof
 • Hogere voerproductie door deelname aan BEX

Lees de Attentiemail Verantwoorde Veehouderij, editie 208