verantwoorde veehouderij

Nieuws

Attentiemail Verantwoorde Veehouderij editie 239

Gepubliceerd op
18 juni 2013

De nieuwe nieuwsbrief van Verantwoorde Veehouderij is uit, lees hem nu online!

De volledige versie van de attentiemail is te vinden op de website van Verantwoorde Veehouderij. In deze Attentiemail komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Nieuwe website Verantwoorde Veehouderij!

 • Zomeravondbijeenkomst 20 juni: ammoniakreductie via praktisch graslandmanagement

 • Gerst met gras meegezaaid

 • Welke grashoogtemeter past het beste?

 • Erwten telen met gras, aan te bevelen?

 • Bemesten na het maaien? Houd rekening met nawerking dierlijke mest

 • Nieuw beweidingssysteem op basis van Ierse ervaringen

 • Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen varkenshouderij voor de lange termijn vastgesteld

 • Jongveeweidediploma

 • ‘Schoorsteen’ voor een nieuw en duurzaam plan

 • Nieuwe website over vrijloopstallen live

 • Maatlat Duurzame Veehouderij op Vleesvee Vakdag

 • Praktijknetwerk maakt handleiding GPS rijenbemesting in maïs

 • Strakke sturing methaan- en ammoniakemissie belangrijk

 • Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) vraagt goed management

 • Open dag De Marke op 11 juni

 • Open dag Melkers van Morgen ‘Ruwvoer, de slagader van uw bedrijf!’

 • Open Innovatiedagen 2013 op 14 & 15 juni