Project

Aviaire influenza en NCD

Binnen dit project wordt de diagnostiek en advisering uitgevoerd ten aanzien van pseudovogelpest (Newcastle Disease - ND) en vogelpest (Aviaire Influenza - AI).

Doelstelling

Voor syndroom surveillance en ook in het geval van een verdenking van AI en ND zijn snelle testen een noodzaak. Daarom worden diagnostische testen in stand en ´up-to date´ gehouden onder ISO-17025-norm. Indien nodig worden nieuwe testen ontwikkeld.

Werkwijze

Diagnostiek
ND en AI diagnostiek volgens EU controle richtlijnen.Jaarlijkse deelname aan het door het EU referentie laboratorium georganiseerde ringonderzoek. In het kader van het project wordt de volgende diagnostiek onder ISO norm 17025 in stand gehouden:

  • Virusisolatie
  • Haemagglutinatie remmingstest

Importcontrole
Controle op de insleep van ND en AI (exotische) vogels en levend pluimvee tijdens quarantaine periode.

Referentietaak
Toezicht op de kwaliteit van de testuitvoering bij verplichte ND-enting door het organiseren van ringonderzoek. Evaluatie van het interne crisisdraaiboek.

Advisering
Advisering van VD, NVWA, GD, bedrijfsleven en EU ten aanzien van bestrijdingsstrategieën, vaccinatie(regelingen), diagnostiek en risk assessment. Advisering VD en EU bij opstellen van wet- en regelgeving.

Kennisoverdracht
Er worden dierziektenspecialisten van de RVV getraind in het herkennen van AI en ND, in het uitvoeren van bemonsteringprotocollen en ten aanzien van de epidemiologie van beide ziekten. Er vinden voorlichting en presentatie van onderzoeksresultaten aan dierenartsspecialisten plaats.

Beoogd resultaat

  • Uitvoering diagnostiek van NDV en AIV door middel van virusisolatie en serumonderzoek.
  • Uitoefenen van toezicht op extern uitgevoerde serologie.
  • Advisering op gebied van bestrijding van ND en AI.
  • Overdracht van kennis aan NVWA-dierziektespecialisten en dierenartsspecialisten.

Team

Projectleider: guus.koch@wur.nl 


Publicaties