BSE

BSE, de gekke koeienziekte

BSE, ook wel "gekke koeienziekte" genoemd, staat voor Bovine Spongiforme Encephalopathie. Deze rundveeziekte is tevens de oorzaak van een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een voor mensen dodelijke hersenziekte. BSE heeft in Groot Brittannië tot een ramp geleid voor de rundveehouders, omdat meer dan 180.000 runderen die met BSE waren besmet, moesten worden afgevoerd.

BSE is een infectieziekte die behoort bij de groep van "overdraagbare spongiforme encephalopathieën" (in het Engels: transmissible spongiform encephalopathies, TSE's) of prionziekten. In Nederland zijn sinds 1987 88 runderen afkomstig uit Nederland gevonden met een BSE-besmetting. Sinds het laatste geval (september 2011) zijn er nog geen nieuwe gevallen geconstateerd.

BSE veroorzaakt bij de mens de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die in Nederland is vastgesteld bij drie patiënten (tot 2011), die allen zijn overleden (in resp 2005, 2006 en 2009). Wereldwijd betreft het iets meer dan 220 patiënten.