voetballers

Nieuws

BSNC doet oproep voor onderzoeksvoorstellen

Gepubliceerd op
22 januari 2016

BSNC wil als mede-ondertekenaar van de Green Deal Sportvelden de sportsector stimuleren onderzoek te doen naar kennisvragen en innovaties. Doel is dat in 2020 de sportvelden chemievrij beheert kunnen worden.
De basis is de BSNC strategische onderzoeksagenda. Het idee hierbij is dat de BSNC zich opstelt als projectbureau en subsidieverstrekker. Heb je een onderzoeksidee en zoek je financiering? Meld deze aan bij de BSNC.

BSNC speerpunten

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de volgende thema’s prioriteit:

Speerpunt 1: Kwaliteit van buitensportvoorzieningen Doel is kwaliteitsverhoging van sportvoorzieningen en verlenging van de levensduur. U kunt onderzoeksvoorstellen indienen die leiden tot innovaties en/of meer kennis op het vlak van aanleg, onderhoud en beheer (methoden, processen en producten).

Speerpunt 2: Duurzaamheid en milieu Bij de aanleg en het beheer van sportvoorzieningen kunt u een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid en milieu. Om hierop te anticiperen en als sector proactief stappen te zetten, wil BSNC invulling geven aan het criterium ‘duurzaamheid’. Voorstellen moeten leiden tot lagere milieubelasting en/of meer kennis op het vlak van duurzame aanleg, beheer en onderhoud van sportvoorzieningen.

Deadline voor indiening : 1 maart 2016

Subsidiebedrag : ten hoogste 50% van de projectkosten met een maximum van € 35.000 per project/per jaar

klik hier voor meer informatie over het indienen van onderzoeksvoorstellen.