Baan - Energie uit de bodem

Rutger Wierikx werkt aan duurzame energieoplossingen voor gebouwen bij IF Technology in Arnhem. De bodem wordt dan gebruikt als energiebron/-buffer. De opgedane kennis van zijn studie Bodem, Water, Atmosfeer en Earth and Environment gebruikt hij veel bij al zijn werkzaamheden. Zelfs het wonen in een studentenflat heeft hem veel opgeleverd: sociale vaardigheden genoeg!

"Het adviesbureau IF Technology richt zich op innovatieve en duurzame energie- en wateroplossingen. We ontwikkelen duurzame technieken voor het koelen en verwarmen van gebouwen. Ik werk als teammanager en adviseur. We doen onder andere haalbaarheidsonderzoek, ontwerpen van systemen en het aanvragen van vergunningen. Ik geef leiding aan adviseurs en vakspecialisten. Verder ondersteunen wij gemeenten en provincies bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld als een gemeente energieneutraal wil worden in 2020." 

"Op dit moment ben ik veel bezig met de toepassingsmogelijkheden van hoge temperatuuropslag (HTO). Overtollige restwarmte wordt gebufferd in de grond zodat het later gebruikt kan worden als duurzame energievoorziening. Bij het onderzoekscentrum NIOO in Wageningen hebben ze dit al toegepast. In de zomer wordt de warmte uit de kassen opgevangen en daarna opgeslagen in de grond, als het 50 °C is. In de winter kan het dan gebruikt worden voor verwarming. Voorlopig wil ik hier nog blijven werken. Het voelt goed om een steentje bij te dragen aan de uitdaging van verduurzaming waar we met z’n allen voor staan."

Gerelateerde opleidingen: