Bijeenkomst

Balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector

12 februari- Balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector

Organisator Stichting DUPAN
Datum

wo 12 februari 2014 12:00 tot 18:00

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen
0317 48 28 28

Duurzaam beheer van de palingstand op basis van balansberekeningen

Van 2011 tot en met 2013 heeft het onderzoek “Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen”, kortweg Balansberekeningen, plaatsgevonden. Onderzocht is of de invloed van visserij op paling tot nul gereduceerd kan worden, door het treffen van maatregelen voor een duurzaam beheer van de palingstand. Decennia lang is er een dalende intrek van glasaal aan de Europese kusten geweest. Als gevolg daarvan nam de palingstand in Nederland en de rest van Europa sterk af. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de palingstand te herstellen. Dat vraagt om een breed gedragen aanpak van de problematiek. De palingsector heeft daarom hun krachten gebundeld en is vastberaden de sector vergaand te verduurzamen, zodat de grenzen van het natuurlijke evenwicht niet worden overschreden. Herstel van de palingstandHet centrale collectieve doel bij de verduurzaming van de palingsector is het herstel van de palingstand. Om de voortplanting een ‘boost’ te geven, moeten er voldoende geslachtsrijpe schieralen kunnen uittrekken naar zee. Het garanderen van voldoende uittrek geldt daarom als basis voor iedere verduurzamingsstrategie.Doel van het onderzoek

Doel van deze balansberekeningen is om te bepalen wat de maximale productie aan schieraal in de verschillende gebieden in Nederland is, om daarmee de omvang van de potentiële uittrek naar zee te bepalen (en eventueel te optimaliseren). Met behulp van deze balansberekeningen krijgen we naar verwachting inzicht in de aanwezige ruimte voor economische benutting van de palingstand in Nederland door kwekerij (i.e. aquacultuur) of visserij. De optimale situatie is wanneer er sprake is van een nul-balans, wat betekent dat het handelen van de mens geen negatieve invloed of zelfs positieve invloed heeft. In het onderzoek wordt doorgebouwd op de benadering die bij het project Decentraal Aalbeheer is gekozen.


Duurzaamheid als sleutelwoord

De natuur stelt grenzen aan de menselijke benutting. Duurzaamheid is daarom het sleutelwoord van dit project. Door ontsluiting van beschikbare kennis en verwerving van meer kennis over regionale gebieden, wordt het decentraal beheer van paling effectiever en efficiënter. Alleen door vergaande verduurzaming heeft de Europese palingsector op lange termijn economisch bestaansrecht. Het project Balansberekeningen beoogt alle beschikbare kennis met betrekking tot paling te ontsluiten en te verwerken, zodat:

- er balansberekeningen komen, waarop operationele beheersmaatregelen kunnen worden gebaseerd, voor alle relevante gebieden;

- een nul-balans voor kwekerijen kan worden opgesteld;

- beleidsmakers en beheerders van wateren, waterbouwkundige kunstwerken en terreinbeheerders door effectieve maatregelen zullen bijdragen aan vrije migratie van trekvissen en daarmee aan een duurzame palingstand.Een breed gedragen onderzoek

Het thema-symposium Balansberekeningen is bedoeld voor vertegenwoordigers van ministerie (EL&I), RWS, LEI, provincies, waterschappen, wetenschap, natuur & milieuorganisaties, sportvisserij en verenigingen binnen de Nederlandse palingsector.Meer informatie
www.dupan.nl

0317 424 8000317 424 800 / 06 539 539 5906 539 539 59