voetballers

Nieuws

Barometer Duurzaam Terreinbeheer: voorbeeldrol

Gepubliceerd op
24 juni 2015

Steeds meer organisaties beheren hun terreinen volgens de criteria van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer en behaalden het certificaat. Volgens SMK zijn er op dit moment 45 gecertificeerde organisaties met een areaal van 39.000 hectare. Daarnaast zijn er 107 gecertificeerde Toepassers glyfosaat

Voorbeeldrol

Drie organisaties, Waterschap Peel en Maasvallei, Sports Centre De Bongerd (Wageningen UR) en Waterschap Vechtstromen, geven in een interview een toelichting op hun recent behaalde Barometer certificaat. Lees hier de interviews>

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Het Certificaat Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzame materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Zelf aan de slag

Gecertificeerd terreinbeheer ook iets voor uw organisatie? Klik hier voor meer informatie.

De adviseurs van Plant Research International (Wageningen UR) kunnen ook u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van gecertificeerd terreinbeheer conform de Barometer. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Chris van Dijk (tel.: 0317 480545)