Nieuws

Basisvergoeding maatregel voor weren ganzen rond Schiphol

Gepubliceerd op
30 juli 2012

Ganzen en andere vogels vormen een steeds grotere bedreiging voor de vliegveiligheid op Schiphol. Ganzen worden in de zomer na de graanoogst aangetrokken door achtergebleven graankorrels in het gebied rond Schiphol. Om de vliegveiligheid op Schiphol mede te waarborgen en te verbeteren, heeft LEI Wageningen UR twee vergoedingsregelingen voor het versneld onderwerken van graanoogstresten doorgerekend.

In de LEI-publicatie zijn twee vergoedingsregelingen doorgerekend: versneld onderploegen en het inzaaien met een groenbemester. Uiteindelijk ontlopen beide regelingen elkaar niet veel in eindbedragen. Het LEI adviseert op basis van de resultaten een basisvergoeding van ongeveer € 700,-/ha. Daarnaast een vast bedrag per bedrijf voor administratiekosten.

Graanoogstresten moeten binnen twee dagen ondergewerkt zijn, dus maakt het verlies aan de opbrengst van stro een groot deel uit van de regeling. In de Haarlemmermeer wordt het stro meestal af land en los verkocht. De betaalde prijzen zijn hoger dan elders vanwege het in de nabije omgeving gelegen bollengebied (omgeving Lisse-Hillegom) en de vele nabije maneges. In de regeling is verder rekening gehouden met overige, extra teeltkosten en de waarde van meer organische stof in de bodem doordat het stro nu ondergewerkt wordt.

Het onderzoek heeft plaats gevonden op verzoek van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en maakt deel uit van het Convenant van een groot aantal partijen om de vliegveiligheid op Schiphol te waarborgen en te verbeteren. Met ingang van deze zomer is het de bedoeling zesjarige contracten met graantelers rond Schiphol af te sluiten. Bij deze contracten worden de uitkomsten van de door het LEI berekende vergoedingen meegewogen.

Meer

LEI-publicatie 2012-045, Rijk, P.J., ‘Veilig landen en stijgen op Schiphol. Vergoedingsregeling graanteelt om ganzen te weren’