Nieuws

Bedrijfsbezoeken naar gedrag van beren gestart

Gepubliceerd op
7 juni 2012

Op een aantal varkensbedrijven die beren houden komt veel springgedrag en agressief gedrag voor bij de beren terwijl dit op andere bedrijven vrijwel niet voorkomt. Ook verschilt het percentage beren met berengeur aan de slachtlijn tussen bedrijven. Om varkenshouders adviezen te kunnen geven waarmee ze ongewenst berengedrag en het percentage beren met berengeur kunnen verminderen, worden deze zomer 70 vleesvarkensbedrijven bezocht. De bedrijfsbezoeken zijn in mei gestart en de eerste 12 bedrijven zijn inmiddels bezocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en VIC Sterksel.

biggen

Vleesvarkenshouders hebben verschillende ervaringen met het houden van beren. Maar waarom komt op een aantal bedrijven meer ongewenst berengedrag voor en is het percentage beren met  berengeur aan de slachtlijn hoger dan op andere bedrijven? Via bedrijfsbezoeken zullen de succes- en risicofactoren voor ongewenst berengedrag en voor berengeur vastgesteld worden. Dit moet resulteren in adviezen waarmee vleesvarkenshouders voor hun specifieke bedrijfssituatie ongewenst berengedrag en berengeur kunnen verminderen en succesvol beren kunnen houden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Productschap Vee en Vlees en is onderdeel van het project “Stoppen met castreren van beerbiggen”.

Uitvoering bedrijfsbezoeken

Op de 70 bedrijven worden gedragswaarnemingen uitgevoerd bij beren op circa 5, 9 en 13 weken na opleg in de vleesvarkensafdeling. Daarnaast worden de beren gescoord op huidbeschadigingen, beenwerk en bevuiling. De technische resultaten van de vleesvarkens en het percentage beren met berengeur worden opgevraagd bij de bedrijven en er worden vragen gesteld over bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering. In de loop van augustus moeten alle bedrijfsbezoeken uitgevoerd zijn en wordt nagegaan welke relaties er zijn tussen enerzijds bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering en anderzijds berengedrag en berengeur. Eind dit jaar worden de resultaten van het onderzoek en de adviezen voor varkenshouders gepubliceerd.