Persbericht

Bedrijfsleven en Centrum Diervoeding organiseren gezamenlijk symposia over melkveevoeding

Gepubliceerd op
24 april 2013

Het Centrum Diervoeding is een samenwerking aangegaan met twee internationale partners om de komende drie jaar symposia op het gebied van melkveevoeding te organiseren. Deze samenwerking streeft ernaar om elk jaar met internationaal erkende experts kennis te delen op het gebied van melkveevoeding, productie en diergezondheid.

Het Centrum Diervoeding, een samenwerkingsverband van de universiteiten Wageningen en Utrecht, organiseert jaarlijks internationale symposia van één dag op het gebied van Melkveevoeding in Wageningen. Met trots kondigen we aan dat de bedrijven Balchem Corporation en Diamond V de komende drie jaar de organisatie van deze symposia ondersteunen. In de komende drie edities zal de focus achtereenvolgens komen te liggen op “Voerefficiëntie bij melkvee” (21 november 2013), “Toekomstige strategieën voor een quotum-loze melkveehouderij” (16 oktober 2014) en “Voeding en gezondheid bij melkvee” (22 oktober 2015).

De eerste editie van 21 november a.s. is gericht op voerefficiëntie bij melkvee, waarbij ook DuPont Pioneer zich eenmalig heeft aangesloten bij de organisatie. Tijdens dit symposium zullen zeven internationale experts hun visie met de aanwezigen delen, van het verbeteren van de stofwisseling in de koe tot de toepassing in de praktijk.

Meer informatie

Het Centrum Diervoeding (Centre for Animal Nutrition, CAN) is een samenwerkingsverband tussen de leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen University, de afdeling Diervoeding van Wageningen UR Livestock Research en de divisie Voeding van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht – gericht op een excellente kwaliteit van wetenschap en onderwijs op het gebied van diervoeding.