Project

Bedrijfssurvey voor schol en tong

De visserijsector en IMARES zijn gestart met de jaarlijkse Bedrijfssurvey. Na een voortraject van twee jaar is in 2011 gestart met jaarlijkse bemonstering van de Noordzee door twee commerciële vissersschepen. Dankzij die bemonstering komt extra informatie over schol en tong beschikbaar.

De bedrijfssurvey is onafhankelijk van de Beamtrawlsurvey (BTS) en andere surveys van IMARES. Na een voortraject van 2 jaar is gebleken dat de bedrijfssurvey een meerwaarde heeft waardoor in 2011 de bedrijfssurvey is ontworpen en opgestart. De doelen van de bedrijfssurvey zijn:

  • Verzamelen van aanvullende gegevens over tong en schol voor zekerdere bestandsschattingen
  • Toename van vertrouwen van de visserijsector in bestandsschattingen

De uitkomsten van de bedrijfssurvey worden mogelijkerwijs gebruikt voor de bestandsschatting van schol en tong die door de ICES Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in de North Sea and Skagerrak (WGNSSK) wordt uitgevoerd. Deze gegevens kunnen echter pas gebruikt worden voor bestandsschattingen wanneer een datareeks van minimaal 5 jaar is opgebouwd.

Tijdens de bedrijfssurvey wordt standaard een onderzoeksprotocol gevolgd, zodat de gegevens van jaar op jaar vergelijkbaar zijn. Twee bedrijfsschepen (oom boomkorschip en pulskorschip) bemonsteren de Zuidelijke Noordzee, de Doggersbank en de Duitse Bocht. Elk jaar bemonsteren ze zoveel mogelijk in dezelfde gebieden (zie figuur). De vissers bepalen voor de helft van de monsters de startposities, onderzoekers van IMARES bepalen de andere helft van de startposities. Tijdens het vissen houden de schepen hun eigen vaarsnelheid aan en ze gebruiken een boomkor met wekkerkettingen of pulskor en vissen ze met 80 mm maaswijdte.

Bemonsteringsgebied van de OD1 (oranje) en de UK45 (blauw). Gepland aantal monsterpunten per ICES kwadrant. De trekken in het oranje worden uitgevoerd door de OD1, de trekken in het blauw worden uitgevoerd door de UK45. De blauwe trekken met * zijn extra trekken die door de UK45 worden uitgevoerd eventueel zonder waarnemer aan boord (de Duitse bocht)
Bemonsteringsgebied van de OD1 (oranje) en de UK45 (blauw). Gepland aantal monsterpunten per ICES kwadrant. De trekken in het oranje worden uitgevoerd door de OD1, de trekken in het blauw worden uitgevoerd door de UK45. De blauwe trekken met * zijn extra trekken die door de UK45 worden uitgevoerd eventueel zonder waarnemer aan boord (de Duitse bocht)

Aan boord van de twee bedrijfsschepen verzamelen bemanningsleden en IMARES waarnemers lengte- en leeftijdsgegevens van tong en schol. Na afloop van de bedrijfssurvey analyseert IMARES de gegevens.

De resultaten staan beschreven in een rapportage dat te downloaden is vanaf deze pagina. Als de bedrijfssurvey minimaal vijf jaar is uitgevoerd volgens het afgesproken protocol, dan worden de resultaten bruikbaar voor de bestandsschatting van schol en tong.

De bedrijfssurvey gericht op schol en tong is in 2013 voor de derde maal uitgevoerd. De resultaten van 2013 en van de voorgaande jaren (2011-2012) zijn te downloaden vanaf deze pagina.