Nieuws

Bedrijven gezocht voor deelname onderzoek reiniging lozingswater

Gepubliceerd op
9 maart 2012

Leveranciers zuiveringstechnieken kunnen deelnemen aan onderzoek verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw. Het Platform Duurzame Glastuinbouw gaat alle technologieleveranciers ten behoeve van de glastuinbouw de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een nieuw onderzoek naar verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater.

P1210830a.jpg

Wageningen UR Glastuinbouw en het Netherlands Water Partnership zijn recentelijk in opdracht van het Platform Duurzame Glastuinbouw het project ’’Evaluatie technologieën voor zuivering spui’’ gestart. In het onderzoek worden beschikbare technieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater getoetst op effectiviteit, efficiëntie en toepasbaarheid. 

Onafhankelijke experts uit de Nederlandse watersector (afkomstig van KWR, Wetsus, Mannen van de WIT en Hoogheemraadschap van Delfland), aangevuld met een vertegenwoordiging uit de glastuinbouwsector, hebben een longlist van technieken opgesteld. De Stuurgroep van het project heeft daaruit de volgende 4 technologieën geselecteerd om nader te toetsen:

  • Ozon + actief kool
  • Waterstofperoxide + LD-UV
  • Bewegend Bed Adsorptie
  • Elektrochemische Flocculatie

Techniekleveranciers die van de gelegenheid gebruik willen maken een van deze technieken voor een breed glastuinbouwpubliek te laten testen en demonstreren, worden uitgenodigd zich voor 29 maart aan te melden voor participatie in het project.