Project

Bedrijventerreinen op de Veluwe

De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van de vereniging 'Vrienden van de Veluwe' onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van bedrijventerreinen op de Veluwe. Doel is om gemeenten en de provincie een handreiking te bieden ,zodat ze met een beter onderbouwde besluitvorming komen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen op de Veluwe.

Aanleiding onderzoek

Bedrijventerrein in Arnhem

De landelijke vereniging 'Vrienden van de Veluwe' maakt zich zorgen over de vraag naar meer ruimte voor bedrijventerreinen op de Veluwe en de ‘verrommeling’. Daarnaast zoekt zij handgrepen om de expansieplannen te beïnvloeden.

Onderzoek

De vereniging heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen van bedrijventerreinen op de Veluwe. Doel is om gemeenten en de provincie een handreiking te bieden zodat ze met een beter onderbouwde besluitvorming komen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen op de Veluwe.

Resultaten

Conclusie is dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen op de Veluwe redelijk goed op elkaar aansluiten, maar dat bedrijventerreinen vaak in gebieden met hoge landschappelijke of natuurwaarde liggen. Dat geldt ook voor geplande uitbreidingen van bedrijventerreinen. Dit betekent dat er zeer kritisch moet worden gekeken naar vestiging en uitbreiding van bedrijventerreinen in dit soort gebieden, juist omdat de juridische mogelijkheden om hier wat aan te doen beperkt zijn. Verder toont het onderzoek aan dat er op de Veluwe veel sprake is van versnipperde bedrijvigheid. Hiermee bedoelen we bedrijvigheid die niet op een bedrijventerrein plaatsvindt, maar die gezien haar aard en omvang daar eigenlijk wel thuis hoort.

Onderzoeksrapport

In maart 2012 presenteerde de vereniging de resultaten van het onderzoek. Na de presentatie overhandigde zij het onderzoeksrapport aan Co Verdaas. Hij is verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Gelderland. Titel van het onderzoeksrapport is 'De Veluwe tussen de bedrijven door'.