Beekdalen wapen tegen effecten klimaatverandering

Nieuws

Beekdalen wapen tegen effecten klimaatverandering

Gepubliceerd op
29 maart 2012

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, de gevolgen van de klimaatverandering voor de biodiversiteit en het anti-verdrogingsbeleid in de provincie onderzocht.

Daaruit blijkt onder meer dat klimaatverandering een extra stressfactor vormt bovenop de huidige stressfactoren (te droog, te zuur, te voedselrijk voor kwetsbare soorten). Om de Brabantse natuurgebieden toekomstbestendig te maken, is het cruciaal ze met elkaar te verbinden. Dat kan door meer ecologische verbindingszones aan te leggen en door beekherstel. Het provinciebestuur wil dan ook de EHS afmaken, “ondanks het dichtdraaien van de geldkraan door Den Haag”.

Meer informatie:

beek_251.jpg