Product of dienst

Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden

De digitale 'Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden' is openbaar. Deze beeldenbank bevat ruim 700 beschrijvingen en afbeeldingen van ziekten, plagen en onkruiden en is tot stand gekomen door samenwerking tussen onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en docenten gewasbescherming uit het groene onderwijs.

In eerste instantie is de beeldenbank opgezet voor (groene) onderwijsdoeleinden, maar ondernemers in de land- en tuinbouw, adviseurs, tuinliefhebbers en leerlingen buiten het groene onderwijs tonen ook interesse. PPO draagt jaarlijks bij aan het actualiseren en aanvullen van de beeldenbank.

Ga naar