Nieuws

Beheer braakliggende grond door burgers

Gepubliceerd op
20 april 2012

Gemeenten waarbij het inwonertal krimpt, zijn vaak genoodzaakt om hun eigen rol in het beheer te verkleinen. Bijvoorbeeld bij het beheer van braakliggende grond. Burgers zouden die taak van de gemeenten kunnen overnemen. Alterra, onderdeel van Wageningen UR heeft in opdracht van EL&I onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in Heerlen en Delfzijl. Zowel bewoners als gemeenten moeten nog wennen aan een nieuwe rolverdeling.

Image.jpg

In beide steden ligt veel grond braak na sloop van gebouwen. Deze steden zijn daarmee ‘proeftuinen van het loslaten’ en een goede plek om te onderzoeken hoe burgers reageren op de verwachting dat zij meer gaan doen.

In Heerlen en Delfzijl reageren bewonersorganisaties niet direct positief op de uitnodiging om zelf groen te beheren. Zij vinden het groenbeheer in eerste instantie een taak van de gemeente en staan niet direct te springen om het probleem van de gemeente op te lossen. Toch is er in beide steden toenadering tussen gemeente en bewoners over een grotere rol voor burgers in het beheer van de openbare ruimte. Heerlen heeft enkele projecten in uitvoering die navolging krijgen. De inrichting van een pocketpark in de Colijnstraat bijvoorbeeld heeft veel in de buurt teweeg gebracht. Door actieve betrokkenheid bij het ontwerp wordt de plek nu veelvuldig gebruikt door de buurt. In Delfzijl-Noord heeft het wijkplatform zich ingezet voor het realiseren van een Avontureneiland in het Vestingpark bij het nieuwe winkelcentrum van de wijk. Recent heeft de gemeente het wijkplatform gevraagd om opdrachtgever te worden van inrichting en beheer van een groot braakliggend terrein.

Nieuwe rolverdeling

Zowel bewoners als gemeenten moeten nog wennen aan een nieuwe rolverdeling. Bewoners zijn nog afwachtend, en de gemeenten denken nog sterk in bestaande rolverdelingen en instrumenten, zoals deadlines en representativiteit. Als bewoners ‘het moeten gaan doen’ moeten ze het echter op hun manier kunnen doen en kan de gemeente niet verwachten dat de bewoners de gemeentelijke plannen gaan uitvoeren. Bovendien moeten de verwachtingen reëel zijn: voor een groot deel van de grond moeten andere oplossingen worden gevonden.

Links