Nieuws

Beheerplan Antillen

Gepubliceerd op
11 juni 2010

Op een conferentie op Bonaire is gesproken over het beheerplan voor de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Antillen en Aruba.

Saba en St. Eustatius betwisten de rechten op het vissen op de Sababank. Het was één van de onderwerpen die 1 juni is besproken tijdens de conferentie.

Dit zeer gevoelige onderwerp kwam ook zeer manifest aan de orde tijdens een emotionele bijeenkomst met alle Sabaanse vissers op Saba. Tijdens deze door LNV georganiseerde ontmoeting, zijn o.a. door LNV kwartiermaker Akkerman de contouren van het door IMARES opgestelde EEZ plan geschetst.

De reden voor de organisatie van deze conferentie ligt in het feit dat na het uiteenvallen van Nederlandse Antillen op 10 oktober, de minister van LNV verantwoordelijk is voor de uitgifte van de visserijrechten in de EEZ op Saba, St. Eustatius en Bonaire.

Op 1 juni werd op Bonaire het concept beheerplan voor de Caribische EEZ besproken met vertegenwoordigers van alle eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. De conferentie werd toegesproken door de Gouverneur Mr. F. Goedgedrag en geopend door minister E. Tsin Asjoe. Gezien het belang van het onderwerp waren Saba en St Eustatius ook vertegenwoordigd door hun gedeputeerden (respectievelijk dhr Johnson en dhr Hooker).

De conferentie werd georganiseerd door LNV in samenwerking met de Nederlandse Antillen. Het plan geeft de basis voor de bescherming van hoge mariene biodiversiteit en duurzame visserij. LNV is trekker het traject voor de totstandkoming van het plan en wordt daarbij ondersteund door IMARES. De uitkomsten van de conferentie geeft input voor de verdere ontwikkeling van het plan.
  
De ambitie is om het plan nog voor het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen (10-10-2010) te laten ondertekenen door de verantwoordelijke ministers van de Antillen, Aruba en Nederland.
 
"We gaan nu aan de slag om alle opmerkingen te verwerken om een definief beheerplan voor de EEZ te maken." aldus Erik Meesters van IMARES, onderdeel van Wageningen UR.