Bekendelle

Provincie Gelderland
Ligging ten zuiden van Winterswijk
Coordinaten 245.5-440.2
Hoogte tov NAP +31.0 tot 34.0 m
Oppervlakte 4.4 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot onbekend
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop leemarme droge dekzanden; lemig dekzand; dekzand op leem; beekoeverwallen; lage rivierduinen
PNV Vogelkers-Essenbos
Bekendelle is een bosgroeiplaats van meer dan 150 jaar oud en heeft een spontaan karakter
Bekendelle is een bosgroeiplaats van meer dan 150 jaar oud en heeft een spontaan karakter

Bekendelle is met 4.4 ha het kleinste bosreservaat. Het wordt vrijwel geheel omgeven door bos, alleen aan de oostzijde grenst het aan een weiland. Karakteristiek is de afgesloten meanderarm, die dwars door het reservaat loopt. Deze arm werd in 1840 van de Boven-Slinge afgesloten Het gebied kenmerkt zich door een grote variatie in hoogte, vocht en bodemmateriaal, resulterend in veel verschillende milieus op korte afstand van elkaar. In de lagere delen is broekbos te vinden; op hogere delen beuk en hulst. Op de overgang is een zône met haagbeuk, kardinaalsmuts en eik.

De diversiteit aan plantensoorten in de kruidlaag is met meer dan 100 soorten erg groot en maakt het kleine gebied uniek. Ook de paddenstoelenflora is bijzonder rijk. Mede door de aanwezigheid van veel dik dood hout heeft Bekendelle de hoogte mycologische waarde van alle reservaten.

zie ook: www.natuurmonumenten.nl >>natuurgebieden>> Gelderland>>Bekendelle

Kaart