Nieuws

Belang van tuinbouwcomplex Pijnacker-Nootdorp neemt toe

Gepubliceerd op
21 januari 2011

Het glastuinbouwcomplex in Pijnacker-Nootdorp kan zijn betekenis als maatschappelijke en economische pijler behouden.

Wel moet het vestigingsklimaat voor bedrijven bevorderd worden, zowel voor de glastuinbouw zelf als voor tuinbouwgerelateerde bedrijven. Dat moet zodanig gebeuren dat het glastuinbouwcomplex zich weet aan te passen aan de wensen en eisen vanuit de samenleving ten aanzien van energie, milieu en ruimtelijke kwaliteit.

Werkgelegenheid

Een en ander blijkt uit een studie die het LEI uitvoerde in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De werkgelegenheid in het glastuinbouwcomplex laat een stijgende lijn zien. Glastuinbouwbedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot professionele bedrijven met behoefte aan diverse expertises en middenkader (mbo/hbo). Dit biedt werkgelegenheidskansen voor de hoger opgeleide beroepsbevolking binnen de gemeente.

Effectief ruimtegebruik

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil duurzame glastuinbouwgebieden realiseren die ruimte bieden aan innovatieve bedrijven. Zo wordt momenteel het glastuinbouwareaal in het gebied Voorafsche Polder en Oude Polder geherstructureerd. Groenvoorziening, waterberging en (recreatieve) ontsluiting van het gebied worden aangepakt. Dit biedt economisch duurzame bedrijven de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld efficiƫnter ruimtegebruik (meerlagenteelt), gebruik van duurzame energie (bijv. aardwarmte) en hergebruik van water. Hiermee kunnen deze bedrijven hun concurrentiepositie handhaven of zelfs verbeteren.

Publicatie:

Rapport 2010-049 De kracht van glastuinbouwcomplex Pijnacker-Nootdorp; Huidige situatie en toekomstperspectief