Benut regenwater beter voor voedselproductie

Nieuws

'Benut regenwater beter voor voedselproductie'

Gepubliceerd op
5 maart 2013

"Steeds diepere waterputten slaan om lokaal voedsel te kunnen verbouwen, is niet duurzaam", stelt Petra Hellegers, hoogleraar Waterbeheer aan Wageningen University. "In landen waar water schaars is, zoals Jemen, zou het veel logischer zijn om de teelt van gewassen die veel water verbruiken te verplaatsen naar waterrijke gebieden, zoals Oost-Afrika, Brazilië en Noord-Australië, en voedsel te importeren."

De zoetwaterschaarste op veel plekken in de wereld is voor een groot deel te wijten aan het feit dat er in de vorige eeuw juist in gebieden met weinig neerslag grootschalige irrigatiesystemen zijn aangelegd. Deze systemen zijn sterk afhankelijk van aanvoer van grote hoeveelheden water van elders. Tegelijkertijd zijn er plekken op de wereld waar veel regen valt, maar waar nauwelijks van geprofiteerd wordt, ziet Hellegers.

Verplaats productie naar natte gebieden

"China koopt grote lappen grond op in Afrika voor het bedrijven van grootschalige landbouw. Daar is veel kritiek op en dat heeft met name te maken met de manier waarop dit gebeurt. Maar om de wereld te voeden is het wel nodig dat het agrarisch potentieel van deze gebieden veel beter benut wordt; in deze gebieden, waar het veel regent, kan de opbrengst flink worden verhoogd", aldus Hellegers.

"Waterherverdeling is een politiek onderhandelingsproces", erkent de hoogleraar. Ze benadrukt dat wetenschappers, zoals zijzelf, slechts inzicht geven in de gevolgen die verschillende keuzes over het gebruik van water voor voedselproductie hebben. "De beslissingen worden uiteraard genomen door de beleidsmakers." Wetenschappelijke analyses helpen beleidsmakers goed onderbouwde keuzes te maken, maar Hellegers beseft dat er bij het maken van dergelijke keuzes meer aspecten meespelen. "De voedselproductie verplaatsen naar gebieden buiten de eigen landsgrenzen maakt landen bijvoorbeeld afhankelijk van elkaar. Samenwerking is dan ook cruciaal voor wereldwijde voedselzekerheid."

Wereld Waterdag

Laat 'Internationale samenwerking op het gebied van waterbeheer' nu net het thema zijn van World Water Day 2013 op 22 maart. Nederland is gastland van de Wereld Waterdag en Wageningen UR is mede-organisator van één van de vier workshops die gehouden worden in Den Haag. Hellegers is nauw betrokken bij de organisatie van die workshop, getiteld 'Water cooperation creates economic benefits'. Drie andere, parallel gehouden workshops hebben als titels: 'Water cooperation helps preserve water resources and protect the environment', 'Water Cooperation is key to poverty reduction, social equity and gender equality' en 'Water Cooperation builds peace'.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan