Aardbeien

Project

Bestrijding van trips in aardbei

Trips en andere plaagsoorten zoals koolvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg, uienvlieg, emelten en ritnaalden leven in de bovenste bodemlaag. Daardoor zijn ze slecht bereikbaar voor chemische middelen en vormen ze een enorm probleem voor gewassen die voor Nederland economisch belangrijk zijn. Voorbeelden zijn suikerbiet, kool, ui, wortel en aardbei. Biologische alternatieven voor bestrijdingsmiddelen kunnen de trips tegengaan.

Om trips in aardbei te bestrijden is een strategie nodig, deze wordt in kader van dit project ontwikkeld. Er is gekozen voor de plaagsoort trips, omdat deze soort een groot probleem vormt en goed toepasbaar is bij onderzoek. Om tegemoet te komen aan de wens tot minder residu op voedingsgewassen, worden alternatieven voor de inzet van chemische middelen ontwikkeld. 

In dit onderzoek staat de geïntegreerde teelt van aardbei in de volle grond centraal. In aardbei worden best practices deels al succesvol uitgevoerd, maar vormen trips samen met echte meeldauw en Botrytis een bedreiging voor de vruchtkwaliteit. 

Resultaten

Uitkomst is de basis voor een innovatief systeem met een combinatie van deels bodemgerelateerde strategieën om de plaagopbouw van trips in aardbei te onderbreken en voorkomen. Ook zijn de resultaten gebundeld van de vergelijking van de tripsdruk in de conventionele aardbeiproductie met die in de aardbeiproductie met mulch en natuurlijke vijanden.

Aanpak

In een gecombineerde strategie van tripsonderdrukking kijkt het projectteam naar de effecten van:

  • verstoring van de populatieopbouw van trips door een fysieke barrière
  • afstoting van trips door reflectie
  • het loslaten van roofwantsen
  • de aantrekking van roofwantsen 

Proeflocatie

De proeven worden uitgevoerd op de proeflocatie van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Vredepeel. Op zandgrond, met aardbeiplanten van het ras Elsanta. Van jaar tot jaar worden de objecten in het onderzoek aangepast op basis van de resultaten behaald in het voorgaande jaar. Tussentijds zal er veel afstemming zijn met zowel het toeleverende bedrijfsleven als de kennisgebruikers in de praktijk.

In een proef op dezelfde proeflocatie worden beleidsondersteunende systemen met elkaar vergeleken voor de ontwikkeling van een best practice: het toepassen van fungicidenbestrijding tegen meeldauw en vruchtrot op basis van een waarschuwingssysteem. Door deze geïntegreerde aanpak sluiten innovaties aan bij de laatste wetenschappelijke kennis en belangrijke vragen uit de praktijk.

Publicaties