Nieuws

Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid 1992-2013

Gepubliceerd op
3 oktober 2017

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de overheid is in 2013 op een vergelijkbaar niveau als in 2009. Sinds 1992 ligt het gebruik 65 procent lager. De chemische onkruidbestrijding wordt in 2013 gedomineerd door de middelen op basis van glyfosaat en MCPA. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De overheid heeft in 2013 ruim 25 duizend kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit is nagenoeg hetzelfde als in 2009, een halvering van het gebruik sinds 2005 en 65 procent lager dan in 1992. Het gebruik bestaat vrijwel volledig uit onkruidbestrijdingsmiddelen en voor driekwart uit middelen op basis van glyfosaat.

Capture.JPG

Verhardingen en spoorbanen

Bijna 80% van het gebruik aan chemische bestrijdingsmiddelen (20 duizend kg) is in 2013 toegepast op verhardingen en spoorbanen. Het gebruik van middelen o.b.v. glyfosaat op verhardingen is tussen 2001 en 2013 met ongeveer 20 procent afgenomen (van 18,7 naar 15,0 duizend kg). Het gebruik van glyfosaat op spoorbanen daalt in deze periode met bijna 40 procent. De bestrijding van onkruid op verhardingen door borstelen nam in deze periode af ten gunste van thermische methoden zoals branden en heet water.

Stedelijk groen en sportvelden

In 2013 is 3,1 duizend kg chemische bestrijdingsmiddelen in stedelijk groengebruikt. Dit is 86 procent van het gebruik in 2009. De meest toegepaste middelen in 2013 zijn glyfosaat en MCPA. Het gebruik op sportvelden is in 2013 gedaald naar 2,0 duizend kg. De belangrijkste middelen hier zijn op basis van MCPA en 2,4-D. Een deel van de daling is slechts schijnbaar: in steeds meer gemeenten worden de sportvelden namelijk geprivatiseerd en door de sportverenigingen zelf beheerd en onderhouden. Deze sportvelden vallen hierdoor buiten het onderzoek bij overheidsinstellingen.

Verbod

Begin 2016 is het professionele gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Per november 2017 wordt ook het gebruik van middelen op niet-verharde terreinen verboden behalve enkele uitzonderingen zoals sport- en recreatieterreinen. De effecten van de gewijzigde regelgeving zullen pas zichtbaar worden bij de eerstvolgende inventarisatie, gepland in 2018.

Bron: CBS, PBL, Wageningen UR (2017) Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid, 1992-2013 (indicator 0048, versie 06, 2 oktober 2017).