Foto: De vissen worden uit de netten verwijderd

Nieuws

Betere bemonstering met meermazige kieuwnetten

Gepubliceerd op
4 augustus 2013

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de verhouding van maatse en ondermaatse vis waardoor de bemonsteringsmethoden aangepast moeten worden. Op verzoek van de Kenniskring Staandwant is een experiment uitgevoerd met bemonstering met meermazige standwantnetten. De resultaten van de eerste pilot zijn beschreven in een rapport.

Foto: De vissen worden uit de netten verwijderd

Voor duurzame snoekbaars- en baarsvisserij op het IJsselmeer en het Markermeer moet worden voldaan aan de voorschriften van de Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot de verhouding maatse en ondermaatse vis. De huidige visbemonstering met een kuil laat alleen ondermaatse vis zien.

Staandwant netten met verschillende maaswijdtes

In de meeste Europese landen wordt bemonsterd met kieuwnetten met verschillende maaswijdtes, waardoor zowel maatse als ondermaatse vissen voldoende worden bemonsterd. In dit onderzoek is gedurende zes dagen in november en december 2012 met staand want met verschillende maaswijdtes gevist op het IJsselmeer en Markermeer om na te gaan of dit een goede methode is.

Het gebruik van dit soort kieuwnetten gaf inderdaad een betere indruk van de maatse en ondermaatse vis. In de reguliere survey wordt bijna uitsluitend ondermaatse baars en snoekbaars gevangen, terwijl met het staand want ook maatse exemplaren gevangen zijn. Dit type bemonstering kan dus een goede aanvulling zijn op de reguliere survey.

Dit experiment is in juli dit jaar voortgezet onder andere omstandigheden en op andere locaties.