Betere benutting productiemiddelen in de rijstproductie

Rijst vormt het basisvoedsel voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Intensieve rijstproductie gaat samen met een hoog verbruik van irrigatiewater en meststoffen. En tegelijkertijd wordt zoet water in grote delen van de wereld steeds schaarser terwijl een hoog gebruik van meststoffen resulteert in ongewenste verliezen van meststoffen naar het milieu en extra kosten voor boeren.

Ons onderzoek

Onderzoekers van Wageningen UR ontwerpen en ontwikkelen nieuwe productiesystemen voor de rijstteelt met een bijzonder hoge benuttingsgraad van productiemiddelen en ze onderzoeken wat de gevolgen van zulke systemen zijn voor het lokale levensonderhoud en de regionale voedselproductie en de benutting van productiemiddelen. We maken gebruik van veldproeven en geavanceerde modellen om de effecten van een betere benutting van water en productiemiddelen op de rijstproductie te bepalen.

Veldproeven tonen aan dat - onder goede bedrijfsvoering - het waterverbruik kan worden gereduceerd met dertig tot vijftig procent zonder noemenswaardig effect op de rijstopbrengst. Met gebruikmaking van een hydrologisch model voor het Citarum Basin in Indonesië toonden we aan dat een dergelijke waterbesparende bedrijfsvoering in rijstvelden een effectievere manier is om water te besparen dan verbetering van de operationele bedrijfsvoering van irrigatiesystemen of andere teelten, zoals het overschakelen van natte rijstbouw naar de teelt van groenten of fruit. Het meststoffengebruik in geïrrigeerde rijstsystemen in China kan oplopen tot 300 kg/ha, wat resulteert in waterverontreiniging en de emissie van broeikasgassen. Met de inzet van een combinatie van experimenteel werk en modelwerk toonde één van onze Chinese PhD-studenten aan dat deze hoge doseringen met een derde kunnen worden teruggebracht zonder dat dit invloed heeft op de opbrengstniveaus. Dit is gunstig voor het milieu en ook voor de winst van de boer omdat stikstofmeststoffen steeds duurder worden.

Onze partners

Ons onderzoek wordt uitgevoerd in de belangrijkste rijstgebieden van Zuidoost Azië, in samenwerking met onderzoekers uit China, India, Indonesië en het International Rice Research Institute (IRRI) in de Filippijnen. En daarmee versterkt het ook de onderzoekscapaciteit in deze Aziatische landen.

Impact

Omdat ons onderzoek stevig is ingebed in lokale onderzoeksorganisaties, hebben verschillende Aziatische landen grootschalige programma’s opgestart om de benuttingsefficiëntie van water in de rijstteelt te verhogen. Zo werd, bv., in het seizoen 2008/2009 in de staat Tamil Nadu (India) 400.000 ha rijst onder waterbesparend beheer gebracht als direct gevolg van onze projectresultaten.

Meer informatie

Proefschriften

Gereviewde wetenschappelijke artikelen

Gereviewde wetenschappelijke artikelen

Boeken