Nieuws

Betere diagnostiek voor luchtweginfecties bij kalveren

Gepubliceerd op
27 november 2013

In een interview door Johan Klein Haneveld in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde nr 11, november 2013, vertelt Adriaan Antonis (CVI) over het belang van diagnostiek bij luchtweginfecties bij kalveren.

Voor luchtweginfecties zetten dierenartsen van oudsher veelvuldig antibiotica in. Onder toenemende maatschappelijke druk zal het gebruik van antibiotica moeten verminderen en voor specifieke middelen aan banden gelegd worden. Diagnostiek zal moeten helpen bij de keuze voor (nieuwe) interventiestrategieën en bij de keuze voor (specifieke) antibiotica.

CVI ontwikkelt om dit doel te bereiken diagnostische testen die snel de meeste voorkomende virussen en bacteriën (inclusief mycoplasma’s) die luchtweginfecties bij dieren veroorzaken kunnen aantonen. Door snel het ziekteverwekkende micro-organisme te identificeren, kan de dierenarts gerichter zijn behandeling inzetten en zijn eventueel ingezette antibiotica therapie onderbouwen.