Varkenstoilet symposium

Nieuws

Betere luchtkwaliteit door milieuvriendelijke technieken

Gepubliceerd op
24 januari 2013

In een 11 minuten durende video van de EU zijn veelbelovende oplossingen te zien voor enkele belangrijke oorzaken van luchtverontreiniging in Europa.

De film behandelt twee cases: in Italie op het gebied van verkeer en in Nederland op het gebied van de landbouw. De Nederlandse case betreft emissiearme technieken in stallen en toediening van de mest op het land.

Daan Somers en Karin Groenestein, medewerkers van Wageningen UR Livestock Research, werkten mee aan de film. Het Nederandse deel start op ca. 6:30 min.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie over de film: www.tvlink.org